Level 2

66 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
abatis
zasieki
A-bomb
bomba atomowa
achievement
osiągnięcie
act of mercy
akt miłosierdzia
actuator
siłownik
adjusting fire
dostosowanie ognia
advance
nacierać
adverse
niekorzystny
aerial bomb
bomba lotnicza
aggro
rozróba
aid worker
pracownik pomocy społecznej
air brake
hamulec aerodynamiczny
air defence artillery
artyleria obrony przeciwlotniczej
air forces
siły powietrzne
air search radar
radar wykrywania obiektów powietrznych
air superiority
przewaga powietrzna
airborne
powietrznodesantowy
airburst
wybuch powietrzny
aircraft
statek powietrzny
aircraft carrier
lotniskowiec
aircrew
załoga powietrzna
airdrop
zrzut
airfield
pole startowe
airspace
przestrzeń powietrzna
air-to-air missile
pocisk powietrze-powietrze
air-to-surface missile
pocisk powietrze-ziemia
alliance
sojusz
allies
sojusznicy
ambulance
karetka
ambush
zasadzka
ammo
amunicja
ammo pouch
woreczek na amunicję
ammunition stowage
magazyn amunicyjny
antemortem
przedśmiertny
anti-aircraft missile
pocisk przeciwlotniczy
antimissile self-defence
obrona przeciwrakietowa
anti-personnel mine
mina przeciwpiechotna
anti-radar missile
pocisk przeciwradarowy
anti-ship missile
pocisk przeciwokrętowy
anti-tank mine
mina przeciwczołgowa
anti-tank missile
pocisk przecipancerny
apron
płyta postojowa samolotów
arm guard
karwasze
armament
uzbrojenie
armed
zbrojny
armored car
samochód opancerzony
armour
pancerz
Armoured Fighting Vehicle
opancerzony pojazd bojowy
army
armia
arquebus
arkebuz
arrangement
rozmieszczenie
arrester wire
liny zatrzymujące
arrow
strzała
artery
tętnica
artillery
wojska rakietowe i artyleryjskie
assassinate
mordować
assault
natarcie
assegai
dzida
assist
wspierać
assure
ubezpieczyć
astragal
opaska
attack periscope
peryskop bojowy
automatic rifle
karabin automatyczny (maszynowy)
autonomously
autonomicznie
aviation
lotnictwo
axe
topór