Level 11
Level 12

U-W


55 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
unconditional surrender
bezwarunkowa kapitulacja
unconscious
nieprzytomny
uninhabited
niezamieszkały
unmanned
bezzałogowy
unmanned aerial vehicle
bezzałogowy statek latający
unobtainable
nieosiągalny
upper rudder
górny ster kierunku
upwind
pod wiatr
urban
miejski
urgent
pilny
U-turn
zawracanie
valley
dolina
vambrace
zarękawie
vent
otwór zapłonowy
ventail
otwory oddechowe
ventilated rib
żebro wentylacyjne
venturi
dysza
vest
kamizelka
victim
ofiara
vigilance
czujność
vigilant
czujny
violence
przemoc
visible
widoczny
vision slit
szpara wzrokowa
visor
zasłona
voluntary
dobrowolny
vomiting agent
środek wymiotny
vulnerable
podatny na zranienie
wad
przybitka
wagon
tabor
war
wojna
war crimes
zbrodnie wojenne
war gases
gazy bojowe
war zone
strefa działań wojennych
wardroom
mesa oficerska
warfare
działania wojenne
warhead
głowica bojowa
warning
ostrzeżenie
warrant
nakaz
warrant officer
chorąży
warring
walczący
watchkeeper
strażnik
watchtower
wieża strażnicza
weapon of mass destruction
broń masowego rażenia
wedge
klin
wheel
koło
whip
bicz
white phosphorus
biały fosfor
wilderness
pustkowie
wing
skrzydło
wing box
struktura skrzydła
withdraw
wycofać
worm
igła (przetyczka)
wound
rana
wreck
wrak