Level 6 Level 8

56 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kalkan
kałkan
kettle hat
kapalin
knight
rycerz
knuckle duster
kastet
lade
szufla
lance
lanca
lancer
lansjer
landing craft
barka desantowa
landing radar
radar lądowania
landmine
mina lądowa
laser
laser
launcher
wyrzutnia
lead ball
kulka ołowiana
lethal
śmiertelny
lever
dźwignia
lidar
radar optyczny
lieutenant
porucznik
lieutenant colonel
podpułkownik
lieutenant general
generał broni
lifting handle
uchwyt do podnoszenia
light machine gun
lekki karabin maszynowy
limb
kończyna
linstock
zapalarka
locking ring
pierścień blokujący
logistic support system
system wsparcia logistycznego
loot
łup
mace
buzdygan
machete
maczeta
magazine
magazynek
magazine base
kopytko magazynka
magazine catch
zatrzask magazynka
main electric motor
głowny silnik elektryczny
main landing gear
podwozie główne
major
major
major general
generał dywizji
manoeuvre
manewr
master sergeant
starszy sierżant
medic
sanitariusz w szpitalu wojskowym
military coalition
koalicja wojskowa
military communicator
komunikator wojskowy
military convoy
konwój wojskowy
military intelligence
wywiad wojskowy
military police
żandarmeria wojskowa
military rank
stopień wojskowy
military uniform
mundur wojskowy
mine
mina
minefield
pole minowe
missile
pocisk rakietowy
missile launch rail
wyrzutnia pocisków rakietowych
missile stowage
magazyn pocisków
mission
misja
mob
oblegać
mortar
moździerz
multinational
międzynarodowy
musketeer
muszkieter
muzzle
wylot lufy