Level 7 Level 9

60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
napalm bomb
bomba napalmowa
navy
marynarka wojenna
negotiation
negocjacja
neutralize
neutralizować
night vision device
noktowizor
nock
gryf
non-commissioned officer
podoficer
northing
kurs na północ
nose
nos
nuclear boiler room
przedział reaktora jądrowego
observation post
stanowisko obserwacyjne
observer
obserwator
obstruction
zator
occupy
zajmować
officers quaters
kwatery ofizerskie
operation
operacja
order
rozkaz
outrange
mieć większy zasięg
overseas
zamorski
pan
panewka
pan cover
pokrywa panewki
parachute
spadochron
pauldron
naramiennik
pavis
pawęż
peace
pokój
peacekeeping
zachowanie pokoju
pellets
śrut
penetrate
penetrować
pepper spray
gaz pieprzowy
periscopic sight
celownik peryskopowy
personal weapon
broń osobista
phalanx
falanga
pike
pika
pillbox
bunkier
pistol
pistolet
pistol grip
uchwyt pistoletowy
plastic case
łuska plastikowa
platelet
płytka krwi
platoon
pluton
plug bayonet
bagnet szpuntowy
poleyn
nakolannik
police officer
policjant
polished stone hand axe
pięściak z gładzonego krzemienia
poniard
puginał
position
rozmieszczenie (wojsk)
post-traumatic stress disorder
zespołu stresu pourazowego
poulaine
szpic
powder chamber
komora prochowa
powder flask
prochownica
primer
spłonka
private
szeregowy
private first class
starszy szeregowy
propeller
śruba okrętowa
propulsion machinery control room
pokój kontrolny urządzeń napędowych
protection
ochrona
protection program
program ochronny
protective
ochronny
pulley
blok
quick reaction force
jednostki szybkiego reagowania
quiver
kołczan