Level 8 Level 10

45 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
radar unit
radiolokator
radome
kopuła anteny radiolokatora
rammer
stempel
range
zasięg
range finder
dalmierz
rapier
rapier
rate gyro
żyroskop
reactor
reaktor
rear sight
szczerbinka
rear vehicle
tylni pojazd
rebel
buntownik
receiver
odbiornik
recoil sleigh
sanki odrzutu
recoilless rifle
granatnik
recon
zwiad
reconnaissance
rekonesans
reconnoitre
przeprowadzać rozpoznanie
recover
odzyskać
recruit
rekrut
recuperator cylinder
cylinder oporopowrotnika
recuperator cylinder front head
przednia główka cylindra oporowego
regroup
przegrupować
reinforce
wspierać
remains
zwłoki
reorganize
reorganizować
replenish
zaopatrzyć
rerebrace
opacha
reserve
rezerwa
resistance
opór
resuscitation
resuscytacja
retreat
wycofać się
revolver
rewolwer
rifle
karabin
rifle scope
luneta celownicza
rimfire ammunition
amunicja bocznego zapłonu
riots
zamieszki
roadblock
blokada drogowa
rocket
rakieta
rocket motor
silnik rakietowy
rocket-propelled grenades
granatnik przeciwpancerny
Roman legionary
legionista rzymski
rubble
gruz
rudder
ster
runway
pas startowy
rural operations
operacje na obszarach wiejskich