16 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Jager-verzamelaarssamenleving
samenleving waarin men rondtrekt en leeft van de jacht en het verzamelen van planten
Nomadisch bestaan
als je niet op een vaste plek woont, dat je verder trekt als het voedsel op is
Landbouwsamenleving
samenleving waarin men op een vaste plek woont en leeft van landbouw en veeteelt
sedentair bestaan
als je op een vaste plek woont
Landbouwstedelijke samenleving
samenleving waarin veel mensen leven van landbouw. In steden leeft men van ambacht en handel
Federatie
een verzameling landen of gebieden die samen één geheel vormen
Moederland
een land dat koloniën bezit.
Kolonisatie
het veroveren van (meestal) overzeese gebieden en die laten besturen door mensen uit het eigen land
Plantage
grote boerderij in tropisch gebied, meestal gespecialiseerd in één product.
Transatlantische slavenhandel
het overbrengen van Afrikaanse slaven naar Amerika, tussen 1503 en 1867
Dekolonisatie
de ontwikkeling naar onafhankelijkheid van een kolonie
Frontier
het grensgebied tussen gekoloniseerd en niet-gekoloniseerd gebied in Noord-Amerika
(Indianen)reservaat
grondgebied dat door de overheid aan Indianen is toegewezen
Massa-immigratie
wanneer veel mensen naar een bepaald land verhuist.
Segregatie
ruimtelijke scheiding van bevolkingsgroepen
Transcontinentaal
over het hele continent; tussen de oostkust en de westkust