Level 11 Level 13
Level 12

Adjectives


41 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
böyük
big/ large
kiçik
small
köhnə
old, worn-out
qoca
old (person)
cavan
young
darıxdırıcı
boring
maraqlı
interesting
açiq
open
bağlı
close
ağıllı
smart
təmiz
clean
çirkli
dirty
qara
black
göy
navy, blue
mavi
blue
sarı
yellow
yaşıl
green
white
qırmızı
red
boz
grey
geniş
wide, spacious
dar
narrow
bahalı
expensive
təzə
new
ucuz
cheap
uca
high
qısa
short
soyuq
cold
isti
hot
çətin
difficult
asan
easy
uzaq
far
yaxın
close by, near
vacib
important
dadlı
tasty
varlı
rich
kasıb
poor
uzun
long
da
also
tənbəl
lazy
məşğul
occupied, busy