Level 2
Level 1

Leçon 1


37 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
á
v
aimer
mít rád, milovat
allemand
němčina, německý jazyk
Allemand
Němec
Allemande
Němka
Américain
Američan
Américaine
Američanka
ami
přítel
amie
přítelkyně
anglais
angličtina, anglický jazyk
Anglais
Angličan
Anglaise
Angličanka
appartement
byt
avec
s
avoir
mít
Belge
Belgičan
Belge
Belgičanka
célibataire
svobodný
chat
kočka
dans
v
enfant
dítě
entreprise
podnik
et
a, i
être
být
faire
dělat
femme
žena, manželka
français
francouzština, francouzský jazyk
Français
Francouz
Française
Francouzska
habiter
bydlet
ingénieur
inženýr
interpréte
tlumočník, tlumočnice
Londres
Londýn
médicin
lékař
Paris
Paříž
parler
mluvit
travailler
pracovat