Level 9 Level 11
Level 10

541-600 [60] + audio


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
especially
különösen
short
alacsony (ember); rövid (haj, szünet, stb.)
personal
személyes; személyi
detail
részlet
model
mintadarab, modell
bear, bore, born
elvisel, hordoz, megszül (3 igeidő)
single
egyedüli, egyedülálló
join
csatlakozik
reduce
csökken(t)
establish
alapít, létrehoz, megalapoz
herself
(ön)maga, saját maga (nőnem)
wall
fal
easy
könnyű (elvont értelemben); könnyen
private
privát, személyes
computer
számítógép
former
korábbi
hospital
kórház
chapter
fejezet
scheme
terv (amit egy kormány vagy nagyobb szervezet dolgozott ki)
theory
elképzelés, elmélet
choose, chose, chosen
választ (3 igeidő)
wish
kíván, óhaj(t), vágy
property
tulajdon
achieve
elér (csak elvont dolgot, pl. célt, sikert, eredményt, vmilyen szintet egy dologban)
financial
anyagi, pénzügyi
poor
szegény; nem elégséges
officer
hivatalos személy (főleg rendőr)
charge
vád, vminek a díja; feltölt (akkumulátort); felszámít (pénzt); hivatalosan meggyanúsít
director
igazgató
drive, drove, driven
vezet (kocsit) (3 igeidő); autózás; meghajtó (számítógép része, amely információt olvas és tárol); belső erő (vkiben); ösztön, hajtóerő
deal, dealt, dealt
foglalkozik vmivel (3 igeidő); üzlet (elvont értelemben pl. Jó üzletet köt...); üzleti ajánlat
approach
megközelít(és); közelít; közeledik
chance
esély
application
kérelem; alkalmazás (vmilyen módszeré)
seek, sought, sought
keres (törekszik megszerezni vmit) (3 igeidő)
cos
azért, mert (a "because" szó rövidített alakja)
foreign
külföldi
along
vmi mentén (elhelyezkedés); hosszában végig; mellett el (irány)
top
teteje, csúcsa vminek
amount
mennyiség
son
fia vkinek
operation
működés; műtét; hadművelet
fail
kudarcot vall, kudarcba fullad; elvét, elront, eltéveszt
human
ember
opportunity
lehetőség
simple
egyszerű
leader
vezető (aki egy csoport élén áll)
flesh
hús (emberé, állaté, gyümölcsé)
share
részvény; rész vmiből; megoszt(ás)
summary
összefoglalás, (rövid) kivonat, tartalmi ismertetés, áttekintés
production
termelés; produkció
infant
csecsemő, kisbaba, kisgyermek
recent
nemrégiben történt; elvégzett; megkezdett; nyilvánosságra hozott; az utóbbi (hetek, hónapok); friss, legújabb
stir
(meg)kever, (meg)kavar; felkavar (vkit); kelt (pozitív, negatív érzelmet, hatást)
firm
cég
storm
vihar
mail
(napi) posta (érkező, kimenő küldemények összessége); posta (mint rendszer); elektronikus levél
rugby
rögbi
virtue
erény, előny, pozitív vonás
specimen
minta (amit testnedvből vettek); példány (élőlény)