Level 12 Level 14
Level 13

721-780 [60] + audio


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
close
közel (van); valószínű, hogy hamarosan megtörténik; hasonló, mégsem ugyanolyan; közeli kapcsolatban; szoros (küzdelem); nagyon veszélyes vagy kellemetlen
current
jelenlegi
legal
legális, törvényes
energy
energia
finally
végül (hosszú idő vagy eljárás után, vagy események hosszú sora után); végezetül (az utolsó dologként, amit mondani szeretnénk)
degree
fok; egyetemi tanulmányok; diploma
mile
mérföld (kb. 1,6 km)
means
eszköz, erőforrás; az a pénzmennyiség, vagyon vagy bevétel, stb., amivel rendelkezik vki
growth
növekedés
whom
kicsodát?, kiket?
treatment
eljárás, kezelés
sound
hang (pl. hangszeré, de semmiképpen nem emberé); tűnik, látszik, hangzik (vmi vmilyennek); vmilyen hangot hoz létre; megszólaltat vmilyen eszközt
above
felett (szintben, leginkább egy skálán); fölé (irány)
task
feladat
provision
gondoskodás; intézkedés; egy szerződés egy része
affect
erőteljesen hat vkire vagy vmire; károsan befolyásol vmit
please
légyszi, kérem, kérlek
red
piros
happy
boldog, elégedett
behaviour
viselkedés
concerned
érdekelt; érintett; aggódik (pl. egy probléma miatt)
function
feladat, betöltött szerep
identify
azonosít
resource
erőforrás
defense
védelem
garden
kert
floor
padló; emelet
technology
technológia
style
stílus
feeling
érzés
science
tudomány
relate
kapcsolódik vmi vmihez; viszonyul vki vkihez
doubt
kételkedik; kétségbe von; kétely, kétség
horse
force
erőltet, kényszerít
answer
felel, felelet, válasz, válaszol
compare
összehasonlít
suffer
szenved
forward
előre
announce
kihirdet
user
felhasználó
fund
pénzalap; finanszíroz
character
karakter, jellem; személyiség; jelleg
risk
veszély, kockázat
normal
megszokott, normális
myself
(én, saját-) magam
nor
sem
psychology
pszichológia, lélektan
dog
kutya
constraint
vmi korlátozása, megszorítás; gátlás; (fizikai) kényszer
obtain
megszerez (úgy, hogy végigcsinál vmilyen eljárást, ami nem könnyű)
trace
megtalál, meglel (nyomozással, alapos utánanézéssel); nyomon követ; lemásol (átlátszó papírra alátett kép körvonalait)
quickly
gyorsan (főleg olyan értelemben, hogy rövid idő alatt)
privilege
előjog, kiváltság; megtiszteltetésnek számító kellemes dolog
army
katonaság
completion
befejezés, elvégzés; lezárás (vmilyen folyamaté), vminek a vége (időben)
indicate
jelez, megmutat
hers
(vmi vagy vki) az övé, (vmik vagy vkik) az övéi (nőre vagy lányra utal)
forget, forgot, forgotten
elfelejt, felejt vmit vhol (3 igeidő)
grade
minőség vagy fontosság fok(ozat)a; szám vagy betű tanuló vagy vizsgázó teljesítményének minősítésére; rang, beosztás; évfolyam (amerikai iskolában)