Level 13 Level 15
Level 14

781-840 [60] + audio


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
station
állomás
glass
üveg; pohár
cup
csésze; kupa
previous
előző
husband
férj
recently
mostanában (olyan értelemben, hogy a közelmúltban)
publish
kiad, nyilvánosságra hoz
serious
komoly
anyway
függetlenül az előbb említett ténytől; amúgy ...
visit
meglátogat; látogatás
capital
főváros; nagybetű
note
jegyzet; feljegyzés; hangjegy; észrevesz vagy megjegyez magában vmit
season
évszak, évad
argument
vita, érv
listen
hallgat, figyel (fülel)
responsibility
felelősség; feladatkör
significant
jelentős
prime
első(dleges)
economy
gazdaság
element
elem (kémiai; vagy elvont értelemben)
finish
befejez(ődik)
duty
kötelesség; vám
fight, fought, fought
harcol; küzd; veszekszik (3 igeidő); küzdelem
train
edz; kiképez; vonat
maintain
fenntart, karban tart
attempt
megpróbál, próbálkozás, vminek a megkísérlése, megkísérel (vmit)
leg
láb
investment
befektetés
save
ment; megment; elment (fájlt számítógépen); megtakarít
throughout
...- szerte, mindenütt a(z) ...-ban, -ben (térben); végig a(z) ... során, elejétől a végéig folyamatosan (időben)
suddenly
hirtelen
brother
fiútestvér
improve
fejlődik, jobbá válik, javul; fejleszt, jobbá tesz, javít
avoid
elkerül
wonder
csodálkozik; tűnődik; csoda, csodálatos jelenség
tend
hajlik arra, hogy vmit megtegyen; ápol, gondoz (beteget, kertet)
title
cím, titulus
hotel
szálloda
aspect
szempont, nézőpont
industrial
ipari
express
kifejez
summer
nyár
determine
vki vagy vmi meghatározza vmi menetét, módját, kimenetelét; hivatalos döntést hoz vmi tárgyában; kiszámol vagy döntésre jut a rendelkezésre álló adatok és/vagy bizonyítékok megvizsgálása után
generally
általában
daughter
lánya valakinek
exist
létezik
used
használt (pl. ruha); vki vmit régen csinált de már nem
baby
baba
nearly
majdnem
smile
mosoly; mosolyog
sorry
sajnálat kifejezésére, bocsánat kérésre
sea
tenger
skill
készség
treat
kezel
remove
elmozdít, eltávolít
concern
aggodalom vmivel kapcsolatosan; fontosnak tartott ügy; törődés; felelősség; üzleti vállalkozás
university
egyetem
left
bal oldalon lévő
dead
halott
discussion
megbeszélés