Level 14 Level 16
Level 15

841-900 [60] + audio


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
specific
egy bizonyos, meghatározott; pontos és részletes
customer
fogyasztó, vevő, vásárló
box
doboz, láda
outside
vmin kívül. (térben); ki a szabadba (irány); kint (elhelyezkedés); külső
conference
konferencia
total
teljes; (vég)összeg
profit
haszon
division
(al)osztály
throw, threw, thrown
dob, (el)hajít (3 igeidő)
procedure
eljárásmód
fill
tölt
king
király
assume
feltételez
image
kép (elvont értelemben, ami az ember fejében kialakul vagy él); arculat
oil
olaj
obviously
magától érthetődően; nyilvánvalóan
unless
ha(csak) nem ... ; kivéve, (hogy)ha ... (ez egy olyan kötőszó, ami után nem lehet tagadni)
appropriate
helyes, a helyzetnek megfelelő
circumstance
körülmény
military
katonai
proposal
indítvány, javaslat, előterjesztés
mention
említ, megemlít
client
ügyfél
sector
ágazat, körzet
direction
irány
admit
bevall, beismer vmit; felvesz (kórházi betegként vagy egyetemi hallgatóként az intézménybe); felvesz a tagjai közé (egy nagy szervezet)
replace
kicserél; helyettesít
basic
alapvető
instance
(ebben az / több) esetben
sign
jel; aláír
original
eredeti
successful
sikeres
okay
rendben
reflect
megvilágít; tükröz
aware
tudatos; tudatában vminek
measure
(meg)mér, kimér, lemér, felmér; vmi vmilyen méretű, amely se nem nagy, se nem kicsi; lépés, intézkedés; vmi mérésének a módja
attitude
hozzáállás, beállítottság
yourself
te saját magad, (ön)magad
disease
betegség
exactly
pontosan
commission
bizottság; megbizatás, kinevezni egy posztra
intend
szándékozik, tervez (tenni vmit)
exploit
kihasznál (vkit vagy egy helyzetet); kiaknáz (természeti kincseket)
beyond
túl, felett (térben); vminek a határain kívül; kivéve
import
árubehozatal; import áru
seat
ülés (konkrét ülőalkalmatosság); székhely
potato
burgonya, krumpli
repair
(ki)javítás, rendbehozás
president
elnök (megválasztott állandó tisztségviselő)
encounter
(össze)találkozik, összeakad (vkivel)
encourage
bíztat, bátorít, ösztönöz
excitement
izgatottság, izgalom, élénkség
addition
további rész, kiegészítés
brick
tégla
blind
vak
wire
drót, huzal, fémszál, sodrony; ruha alá rejtett lehallgatókészülék
crop
termény, termés(hozam)
transition
átmenet (egyik állapotból, rendszerből, helyzetből a másikba)
goal
végső cél
miss
elvét (vmi célpontot); lemarad (közlekedési eszközről); hiányzik (vkinek vki más)