Level 15 Level 17
Level 16

901-960 [60] + audio


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
popular
népszerű
affair
ügy; szerelmi kaland (különösen olyannal, aki egyébként házas)
technique
technika, eljárás
respect
tisztelet
drop
leejt, lecseppent; leesik, lecsöppen; csepp, csöpp; (vissza)esés; egy szem édesség;
professional
szakértő, szakember; hivatásos
item
tétel (listán felsorolt dolgok közül egy)
fly, flew, flown
repül; repülőt vezet (3 igeidő)
reveal
felfed, feltár, kiderül (pl.: bűntény)
version
verzió, változat
maybe
talán; meglehet, hogy ...
ability
képesség
operate
irányít, üzemeltet, működtet; megoperál
campaign
kampány
heavy
nehéz, súlyos (fizikailag)
advice
tanács (főnév)
institution
intézmény
top
felső; csúcs
discover
felfedez (megtalál vmit, ami addig is létezett, csak nem volt ismert)
surface
felület
library
könyvtár
pupil
tanuló (általános iskolai)
refuse
visszautasít, nem hajlandó; hulladék
prevent
megelőz vmit (elvont értelemben), megakadályoz vkit vmiben
advantage
előny
dark
sötét
teach, taught, taught
tanít (3 igeidő)
memory
emlék
culture
a zene, irodalom és a többi művészeti ág együttvéve; (hit)elvek és viselkedési módok összessége; kitenyésztett baktériumok vagy sejtek
blood
vér
cost, cost, cost
kerül vmibe (3 igeidő)
majority
többség
variety
változatosság
press
nyomda; a sajtó; nyom; nyomul előre; nyomást gyakorol vkire; kivasal; kifacsar; CD-ket vagy hanglemezeket állít elő gyárban
depend
függ (vmi vmitől)
bill
számla (kifizetendő összegről); bankjegy, papírpénz; törvényjavaslat
competition
verseny
ready
kész
access
elérés, hozzáférés
hit, hit, hit
üt (3 igeidő)
stone
useful
hasznos
extent
mérték, kiterjedés
employment
foglalkoztatás
regard
tisztelet, megbecsülés; üdvözlet; úgy tart számon, mint ...
apart
szét (részekre vagy darabokra); nagyon különböző; időkülönbséggel
appeal
felhívás, kérés; vonz(erő); fellebbez(és)
text
szöveg
parliament
országgyűlés
bar
bárhelyiség; hosszú vékony fémrúd (pl. rács, korlát, sorompó); korlát, akadály (elvont értelemben)
attack
támadás, roham, (meg)támad
thereby
ezáltal, azáltal; ily módon; ennek következtében
assistant
(ki)segítő, asszisztens; helyettes
deaf
süket
effective
hatásos, hatékony; hatályos (törvény)
constituency
választókerület
mouth
száj
continuous
folytonos, állandó; folyamatos, összefüggő
fish
hal
concert
hangverseny, koncert