Level 16 Level 18
Level 17

961-1020 [60] + audio


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
easily
nehézség nélkül, könnyűszerrel, könnye(dé)n, simán
enable
lehetővé teszi, hogy megtörténhessen; képessé tesz vkit, hogy megtegyen vmit
trouble
baj, gond
traditional
hagyományos
payment
(ki)fizetés
best
legjobban
port
kikötő
county
megye
lady
hölgy
holiday
szabadság; ünnepnap
realise
tudatában van vminek; kezd megérteni vmit fokozatosan; megvalósít; realizál, azaz pénzt csinál vmi eladásából
importance
fontosság
chair
szék
facility
vmilyen hely és a hozzá tartozó felszerelés, amit használni lehet; létesítmény
complete
befejez; kiegészít; teljes, egész; (vmi) kész
article
újságcikk; árucikk; névelő
object
tárgy, dolog
context
szövegösszefüggés
survey
kérdőív
notice
felirat vagy írásos hirdetmény; értesítés; észrevesz vmit, felfigyel vmire
direct
ráirányít, odairányít; rendez (filmet, darabot); igazgat (szervezetet); elirányít vkit vhova; elrendeli, hogy vki hajtson végre vmit; egyenes, közvetlen; pontos
immediately
közvetlenül, azonnal, haladéktalanul
collection
gyűjtemény; összegyűjtés, felhalmozás (tárgyaké)
reference
utalás, hivatkozás vmire
card
kártya, (kártya)lap
interesting
érdekes
considerable
tekintélyes méretű, mennyiségű vagy fokú
television
televízió
extend
folytatódik egy bizonyos távolságon vagy időn át; megnagyobbít épületet, területet azáltal, hogy plusz részeket ad hozzá; meghosszabbít; kinyújt(óztat) kart és lábat; kiterjed (vmire vminek a hatálya vagy érvényessége)
communication
kommunikáció; információt közvetítő rendszer (ebben a jelentésben mindig többes számban áll az angol szó!)
agency
ügynökség; kormányzati szerv
physical
testi, fizikai
except
kivéve, hogy
check
átvizsgál(ás), ellenőriz(és); felülvizsgál(ás); kockaminta; sakk (sakk játékban)
sun
Nap (az égitest)
species
faj
possibility
eshetőség (abban az értelemben, hogy van rá esély, hogy vmi megtörténjen)
official
hivatalos, szolgálati
chairman
levezető elnök (bizottságé, ami időnként ülésezik)
speaker
vki, aki egy beszédet megtart; vki, aki képes egy nyelvet beszélni; hangszóró
second
másodperc
career
pályafutás
laugh
nevet
weight
súly
responsible
felelős (vmiért vagy vkiért)
document
egy vagy több papír vagy számítógépes fájl, amely(ek) hivatalos információt tartalmaz(nak)
solution
megoldás; oldat
medical
orvosi
hot
forró; csípős; újdonságánál fogva izgalmas és érdekes; sikeres, népszerű; nehéz, veszélyes
breast
mell, kebel, csecs, emlő
extraordinary
kivételes, szokatlan, egyedülálló, különleges; a normálishoz képest még további
squad
speciális katonai brigád, csapat, osztag; rendőrségi ügyosztály; sportcsapat
cream
tejszín; krém; krémszín
budget
pénzösszeg (amit egy embernek vagy szervezetnek ki kell adnia vmire); állami költségvetés
tennis
tenisz
river
folyó
personally
személy szerint, személyesen
fit
megfelel, alkalmas, jó (vmire); illik vkire, vmire, vmibe; jól áll (ruha vkinek)
communicate
kommunikál; tudtára hoz (jó viszony megtartása érdekében); egybe nyílik (két vagy több helyiség); átad (betegséget)
organization
szervezet; (meg)szervezés