Level 17 Level 19
Level 18

1021-1080 [60] + audio


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
existing
létező, meglevő
push
tol(akszik), nyom(akszik), lök, taszít; illegálisan kábítószert árul; nyomást gyakorol vkire, hogy tegyen meg vmit, amit nem igazán akar
tomorrow
holnap
requirement
követelmény
cold
hideg
edge
szél(e vminek); él(e vminek); olyan előny, amitől vki vagy vmi sikeresebb lesz, mint a többiek
opposition
szembenállás, tiltakozás vmivel szemben; ellenzék
opinion
vélemény
drug
orvosság, gyógyszer; kábítószer
quarter
negyed(rész)
option
választási lehetőség
worth
érték; (meg)ér (vmit)
call
telefonhívás; (hívó) kiáltás; nyilvános követelés; rövid látogatás
define
meghatároz (úgy, hogy pontosan körülír)
stock
raktárkészlet; egy üzletben elhelyezett készlet vmiből; részvény
influence
befolyás; befolyásol; hatással van vmire
occasion
alkalom
eventually
végül (egy eljárás vagy időszak végén, ami alatt sok dolog történt)
software
szoftver, program
highly
nagyon, igen-igen, roppantul
exchange
csere
lack
hiány(a vminek); hiányzik (vmije), híján van (vminek), nincs meg (vkinek vmi), hiányol (vmit)
shake, shook, shaken
(meg)ráz; rázkódik (3 igeidő)
concept
fogalom; elképzelés
blue
kék; szomorú
star
csillag; híres filmszínész
radio
rádió
no-one
senki
arrangement
megoldási mód; közös megállapodás vagy terv; szépen, gusztusosan elrendezett dolgok
examine
megvizsgál; vizsgáztat
bird
madár
green
zöld (színű)
band
együttes; tartomány (vmely értékekkel, számokkal jellemezhető sáv); szalag
sex
szexuális érintkezés; vkinek a neme (hím- vagy a nőnemű)
finger
ujj (kézen)
past
múlt; (el)múlt, régi
independent
független
equipment
felszerelés
north
észak
mind
bosszúsnak, zaklatottnak vagy elégedetlennek érzi magát; figyel, ügyel (vkire, vmire) egy pillanatra vagy rövid időre
message
üzenet
fear
félelem; fél
afternoon
délután
drink, drank, drunk
iszik (3 igeidő); (szeszes) ital
fully
teljesen; alaposan és részletesen
race
verseny; fajta, rassz; versenyt fut, versenyez (vkivel)
gain
nyereség, haszon, előny; szert tesz vmire (nagyobb erőfeszítések után); előnyre tesz szert; növekszik az értéke
strategy
stratégia
extra
többlet, kiegészítő, külön, pót, tartalék
scene
jelenet; látvány; szín(hely)t nyilvános, zajos vita, veszekedés; helyzet
slightly
kissé, csekély mértékben
kitchen
konyha
speech
beszéd (hivatalos, nagyközönség előtti); egy adott nyelven történő megszólalás képessége
arise, arose, arisen
felmerül, kialakul, keletkezik vmi miatt (3 igeidő)
network
hálózat
pride
büszkeség, önérzet
tea
tea
bowl
edény, nagy mély tál, medence, kád
peace
béke
expertise
szaktudás, szakértelem