Level 19 Level 21
Level 20

1141-1200 [60] + audio


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
pain
fájdalom
studio
műterem, hangstúdió
positive
pozitív; határozott, kifejezett; igenlő
spirit
lélek, szellem; rövidital
college
főiskola
accident
baleset; véletlen(ség)
mark
(meg)jelöl; pici vmi (kosz vagy sérülés); érdemjegy, pont; írott vagy nyomtatott jel, ami nem betű vagy szám; védjegy
works
vki (írás)műveinek összessége
league
liga; szövetség
imagine
elképzel
cash
készpénz
normally
a legtöbb helyzetben vagy esetben; a megszokott módon
strength
erő, erősség
travel
utazik; utazás
target
cél(tábla), célpont
pair
pár (cipő stb.)
male
hím(nemű); férfi
gas
gáz; üzemanyag (USA szóhasználat)
contribution
hozzájárulás
complex
összetett
beat, beat, beaten
üt (3 igeidő)
artist
művész
agent
ügynök, közvetítő, képviselő
presence
jelenlét
environmental
a környezettel kapcsolatos
strike, struck, struck
beleütközik vmi vmibe; lecsap vki vkire; beszünteti a munkát tiltakozásként; eltávolít egy vagy több szót egy dokumentumból (pl. úgy, hogy áthúz egy szót) (3 igeidő)
contact
kapcsolat; érintkezésbe, kapcsolatba lép
protection
védelem
beginning
kezdés, kezdet
media
tömegtájékoztatás
relevant
tárgyhoz tartozó
employ
alkalmaz (vkit, vagy egy eszközt egy bizonyos célra)
shoot, shot, shot
tüzel (fegyverből); lelő vkit; hajít vagy rúg labdát (sportban); fotót, filmet vagy videót készít (3 igeidő); lövés (fegyverből); labda megrúgása, elhajítása vagy megütése; egy fényképkép; próbálkozás; egy adag injekció
executive
ügyvezető, vezető beosztású alkalmazott
slowly
lassan
relatively
viszonylag
aid
segítség, támogatás, segély (főleg pénz, étel, gyógyszer)
huge
hatalmas (méretű, számú, mennyiségű vagy fokú); nagyon sikeres és ismert
speed
gyorsaság, sebesség
review
vminek az újratanulmányozása vagy ismételt megvizsgálása, átnézése és együttesen átbeszél (egy tananyagot a vizsgára)
route
út(vonal)
consequence
következmény
telephone
telefon
release
kienged; elereszt; felszabadít (kémia); megszabadul(ás); hozzáférhetővé tesz, nyilvánosságra hozás (hivatalos iratokat); piacra dob (filmet, videót, CD-t)
proportion
arány
primary
elsődleges; általános (iskola)
consideration
megfontolás; vélekedés
reform
változtatás, amely javítani hivatott egy helyzeten
driver
sofőr
annual
éves; évente megjelenő
nuclear
nukleáris, atom
govern
kormányoz, irányít (államot, hajót); igazgat (vállalatot, megyét); ural (vmilyen dolog vkiket); szabályoz (működést vmilyen előírás)
leather
(kikészített) bőr
observer
megfigyelő; speciális kiküldött megfigyelő (aki gondoskodik arról, hogy mások betartsák a törvényeket, szabályokat választások alatt)
margin
margó, lapszél; szavazatarány, pontarány; ráhagyás (biztonsági céllal); nyereséghányad; szegély, perem, part
uncertainty
bizonytalanság
reinforce
erősít (egy elképzelést, érzést, stb.); megerősít (építményt); létszámot vagy felszereltséget növel
injure
megsebesít; árt, kárt okoz (vkinek); rosszat tesz (vminek)
holding
vagyonrész, részvénytulajdon; földterület; vminek a megtartása (pl. választásoké); gyűjtemény (könyvtári, múzeumi)
universal
egyetemes, univerzális