Level 20 Level 22
Level 21

1201-1260 [60] + audio


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
latter
utóbbi, utolsóként említett; késői, utolsó (egy időszak végére utalva)
practical
gyakorlati(as)
commercial
üzleti; kereskedelmi
rich
gazdag; kiadós (étel); erős, de kellemes
emerge
előjön vhonnan vagy vmi mögül; kilábal nehéz helyzetből; ismertté válik (egy adat vagy információ)
apparently
látszólag
ring
csenget; megcsörget (telefonon vkit); cseng; csörög; körbevesz; gyűrű; karika; ring (boksz vagy pankráció helyszíne); törvénytelen tevékenységet folytató csoport
distance
távolság
exercise
gyakorlat; testgyakorlás; testmozgást végez; gyakorol (hatalmat)
key
kulcs; kulcsfontosságú
skin
bőr (élő emberé vagy állaté); héj (gyümölcsé vagy zöldségé)
island
sziget
separate
szétválaszt; elválaszt; különválik
aim
szándékozik vagy remél elérni vmit; (meg)céloz; cél(kitűzés)
danger
veszély
credit
hitel, bizalom
usual
szokásos
link
(össze)kapcsol; összeköt; hálózatba beköt (számítógépet); kapcsolat, összefüggés (két vagy több ember vagy dolog között); link (az interneten); láncszem
candidate
jelölt
track
durva felületű út, ösvény, nyom; vonatsín; futópálya; mozgás iránya; egy zeneszám egy adathordozón)
safe
biztonságos (nem valószínű, hogy bajt vagy kárt okoz), biztonságban
interested
érdekelt vmiben; érdeklődik vmi iránt
assessment
döntés vagy vélemény, illetve a kialakításának a folyamata; vmi költségének vagy értékének, illetve nagyságának kiszámolása
path
ösvény, út; elérési út (számítógépen tárolt információké)
merely
csupán
plus
meg, és, plusz
district
kerület, körzet
regular
szabályos, rendszeres
reaction
reakció, reagálás
impact
kihatás; (be)hatás; lökés
collect
(össze)gyűjt; elmegy és felvesz vkit vagy összegyűjt vmit; beszed (pénzt) konkrét célra; érmet vagy pénzt nyer
debate
vita
lay
lefektet, helyez, lerak vmit vhova; megterít (asztalt); gondosan megtervez és előkészít
belief
hit; meggyőződés
conclusion
következtetés; befejezés, lezárás
shape
alak, forma
vote
szavaz; szavazat; szavazás
politics
politika
reply
felel, felelet, válasz
file
iratok, feljegyzések, papírok gyűjteménye; libasorban (el)halad; iktat, irattartó mappá(k)ba lefűz; reszel(get); hivatalos eljárást kezdeményez
western
nyugati
earth
a Föld (mint égitest); föld (az a terület, ahol élünk)
survive
túlél (vkit vagy vmit)
estate
(föld)birtok, jószág, uradalom
boat
csónak, kishajó
prison
börtön
additional
további, plusz (sokszor a vártnál is több)
settle
megegyezik vkivel (jogi vitát követően); letelepedik, letelepít, betelepít
largely
nagyrészt, nagy mértékben
wine
bor
observe
megfigyeli, amint vmi történik, vagy amint vki csinál vmit; megtart, betart (szabályt, előírást)
limit
korlátoz; határ, korlát (elvont értelemben)
deny
tagad; megtagad vkitől vmit
for
mert, mivel, minthogy, ugyanis
straight
egyenes irányú vagy elhelyezkedésű; becsületes; helyes (adat, értelmezés); egymást megszakítás nélkül követő; a másik nemhez vonzódó, nem a sajátjához
somebody
valaki
writer
író
weekend
hétvége (a szombat és a vasárnap)
clothes
ruha (a ruhadarabok összessége, amiket vki visel)
active
tevékeny, aktív