Level 21 Level 23
Level 22

1261-1320 [60] + audio


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sight
látás; látvány; látványosságok, nevezetességek (csak többes számban)
video
videófilm; videokazetta, videokészülék
reality
valóság
hall
(nagy)terem; csarnok; előszoba
nevertheless
mindazonáltal; azonban
regional
területi, regionális
vehicle
jármű
worry
aggódik vmi vagy vki miatt
powerful
képes befolyásolni vagy irányítani, hogy az emberek mit tesznek vagy gondolnak; fizikailag erős
possibly
esetleg, talán; lehet, hogy
cross
keresztülmegy (pl. úton); kereszt; keresztezés (két fajtáé); keresztrúgás;
colleague
munkatárs
farm
gazdaság, tanya; határozott (pl. meggyőződés); szilárd (pl. talaj); kemény (pl. kéz)
respond
válaszol; reagál (orvosi kezelésre)
employer
munkáltató
carefully
gondosan; óvatosan
understanding
megértés
connection
összeköt(tet)és; összefüggés
comment
megjegyzés (írásban vagy szóban történő véleménynyilvánítás); megjegyzés(eke)t fűz vmihez
grant
engedélyez; megad, biztosít (vki számára vmilyen jogot); vissza nem terítendő támogatás
concentrate
összpontosít; főképp egy bizonyos helyen van vmi nagy számban
ignore
(szándékosan) figyelmen kívül hagy
phone
telefon; telefonál
hole
lyuk
insurance
biztosítás
content
tartalom
confidence
(ön)bizalom
sample
minta(darab)
transport
szállítás, fuvarozás, szállítmányozás, utasszállítás
objective
elérendő célkitűzés (különösen üzleti és munkahelyi jellegű)
alone
egyedül
flower
virág
injury
sérülés; vmi nem kézzelfogható dologban keletkezett kár (érzések, karrier, jó hírnév)
lift
(fel)emelés; (fel)emel; valamely hivatalos tiltást felold; felszáll (köd)
stick, stuck, stuck
(át)szúr; hozzáragaszt (3 igeidő); bot, husáng, pálca, karó
mainly
főleg
battle
csata
generation
nemzedék
currently
jelenleg
winter
tél
inside
belül, benn (elhelyezkedés); befelé (irány); -ban, -ben, (vmi) belsejében
impossible
lehetetlen
somewhere
valahol
arrange
eltervez; több dolgot gusztusosan, szépen, praktikusan (el)rendez
sleep, slept, slept
alszik (3 igeidő); alvás
progress
(előre)halad; kifejlődik; lassan megy előre; múlik (az idő); dolgozik (vmin, hogy az haladjon)
volume
mennyiség; hangerő; kötet (sokszor egy könyvsorozat egyik darabja)
ship
hajó
legislation
egy vagy több megalkotott törvény
commitment
elkötelezettség; ígéret; lelkesedés vmi iránt és erős szándék annak megvalósítására
conflict
dühös nézeteltérés emberek vagy csoportok között; belső küzdelem; (össze)ütközés
bag
táska; szatyor; zacskó
fresh
friss
entry
belépés; bejárat
promise
(meg)ígér; ígéret
fair
becsületes, tisztességes, korrekt (eljárás); szőke (haj); világos vagy sápadt (bőrszín); átlagos (se nem jó, se nem rossz)
introduction
bemutatás; bevezetés; bevezető (írások első része)
senior
magas(abb) beosztásban vagy pozícióban lévő; idősebb, rangidős
manner
mód, módszer; modor; jó modor (csak többes számban lehet az angol szó)
background
háttér