Level 22 Level 24
Level 23

1321-1380 [60] + audio


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
touch
(meg)érint; érintés
vary
változik (vmi mindig másmilyen különböző helyzetekben); változtat; változatossá tesz
sexual
szexuális; nemi; a férfiak és nők közötti kapcsolat(ok)ra vonatkozó
ordinary
rendes; hétköznapi
cabinet
kormány(tanács)
painting
festmény
entirely
teljesen
engine
motor
previously
korábban (a jelen pillanat vagy ama pillanat előtt, amiről éppen beszélünk)
administration
kormányzat; intézés (ügyeké), ügyvitel, igazgatás, vezetés (intézményé)
tonight
ma éjjel, ma este
adult
felnőtt; nagykorú
prefer
előnyben részesít (vmit vmivel szemben)
author
szerző, író
actual
tényleges, valóságos, valódi
song
dal, zeneszám
investigation
nyomozás, vizsgálat, kutatás
debt
tartozás, adósság
visitor
látogató
forest
erdő(ség)
repeat
(meg)ismétel; (el)ismétel
wood
fa(anyag); kiserdő
contrast
jól megfigyelhető különbség; vmi, ami nagyon különbözik vmi mástól; különbség színben, fényerőben
extremely
rendkívüli módon
wage
(munka)bér, munkadíj
domestic
házi, családi. otthoni
commit
elkövet (vmit, ami bűn vagy erkölcsileg helytelen); kötelez (vmi vkit vmire); elkötelezi magát (vmi iránt); szentel vmit vminek
threat
fenyegetés
bus
(autó)busz
warm
meleg
sir
tisztelt uram; ... úr (megszólításban)
regulation
hivatalos rendelet; hivatalos szabályozás
relief
megkönnyebbülés; enyhülés (fájdalomé, betegség hatásáé)
internal
belső
strange
különös, furcsa
excellent
kiváló, kitűnő
run
futás, rohanás; időszak
fairly
valamennyire, valamilyen mértékben (de nem teljesen vagy szélsőségesen); korrekt, tisztességes módon
technical
műszaki
tradition
hagyomány
insist
ragaszkodik vmihez és kijelenti, hogy annak a dolognak meg is kell történnie; bizonygat vmit
his
az övé (férfira vagy fiúra utalva)
farmer
gazdálkodó
traffic
forgalom
dinner
a nap főétkezése, amennyiben az este zajlik (estebéd vagy vacsora)
consumer
fogyasztó
meal
étkezés; étel
warn
figyelmeztet
living
élő
evident
nyilvánvaló, szemmel látható. világos, magától értetődő
package
csomag; terv vagy ajánlat
dust
por
overseas
tengeren túli, külföldi
increasingly
mindinkább (egyre inkább egy adott időszak alatt)
desperate
elkeseredett; mindenre elszánt; reménytelen, kétségbeejtő
description
leírás
swim, swam, swum
úszik; ködösen érzékel (vki a szemével, mert fáradt vagy beteg), kóvályog (vkinek a feje, mert fáradt vagy beteg) (3 igeidő)
occasional
alkalomszerű (csak néha-néha végrehajtott vagy történő)
trousers
(hosszú)nadrág
surprisingly
meglepően, meglepetést keltően