Level 23 Level 25
Level 24

1381-1440 [60] + audio


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
soft
puha, lágy; kellemes (hang); nem elég kemény (emberekkel, vagy bizonyos negatív jelenségek megállítása ügyében)
stuff
több tárgy vagy dolog (halomban); anyag; általános információ
existence
lét(ezés), meglét, fennállás
improvement
fejlesztés; javulás; jobbá válás
coffee
kávé
appearance
megjelenés
sheet
takaró; lepedő; (papír)lap
category
hasonló tulajdonságokkal rendelkező emberek vagy dolgok egy csoportja
distribution
elosztás, kiosztás, szétosztás
equally
egyformán, egyaránt; egyenlően, azonosan
session
egy bizonyos hosszúságú idő; egy bizonyos intézmény vmely szervének hivatalos találkozója (ülés)
cultural
kulturális, a kultúrával kapcsolatos, a művelődésre vonatkozó
loan
kölcsön, hitel
bind, bound, bound
összeköt (kötéllel vagy zsineggel); egymáshoz köt (érzelmileg); korlátozza a cselekvési szabadságot azzal, hogy betartat egy megállapodást (3 igeidő)
museum
múzeum
conversation
beszélgetés
threaten
(meg)fenyeget (vkit)
launch
elindít, felbocsát (a levegőbe, az űrbe (pl. rakétát, űrsiklót)); beindít (vmilyen nagyobb szabású tevékenységet (pl. kampányt, támadást, karriert)); első ízben dob piacra megvételre
proper
vmely célnak vagy helyzetnek megfelelő; valódi, igazi
victim
áldozat
audience
hallgatóság; közönség
famous
híres
master
olyan ember, aki szolgákat, embereket vagy egy állatot irányít; mester, szakember; (vminek a) mesterpéldány(-a)
lip
ajak
religious
vallásos, vallási
joint
közös; együttes
cry
sír; kiált, odakiabál
potential
lehetséges vagy valószínű a jövőben; vkiben vagy vmiben rejlő lehetőség
broad
széles; sok különböző dolgot vagy embert felölelő; inkább általános, nem pedig részletes
exhibition
kiállítás
judge
bíró (bíróságon); elbíráló; megítél (véleményt formál gondos mérlegelése után)
formal
szabályszerű; komoly alkalmakra megfelelő; elméleti (képzés, szemben a gyakorlattal)
housing
lakóépületek együttese
freedom
szabadság
gentleman
úr(iember)
attract
vonz
explanation
magyarázat
appoint
kinevez
chief
fő, legfőbb, első, legfontosabb, vezető, főnök
lovely
csinos, bájos, kedves, szeretetre méltó
date
keltez (dátummal lát el); jár vkivel (szexuális vagy plátói viszony)
demonstrate
bemutatja (vkinek, hogyan működik vmi); bebizonyítja (vmilyen elvnek az igazságát); nyilvános helyen tiltakozik vmi ellen
construction
vmi fel- vagy megépítésének a folyamata; fejlesztés (weboldalé, honlapé); szerkezet (mondaté nyelvtanban)
middle
vminek a közepe, középpontja; középső
yard
kb. 0,9 méter (angol hosszmértékegység); udvar; kert
unable
képtelen
acquire
(meg)szerez; képességet elsajátít; felvásárol (egy céget); megveszi egy cég részvényeit
surely
biztosan, bizonyára, hogyne
crisis
válság
propose
indítványoz, javasol
west
nyugat (mint világtáj)
impose
rákényszerít vkire vmit; pluszmunkát okoz vkinek
god
isten
favour
helyesel, támogat, pártfogol, kegyel; szívesség; jóindulat
name
nevet ad vkinek, vminek; elnevez vmit
album
zenei CD, műsoros kazetta, hanglemez; album, vendégkönyv, emlékkönyv
guidelines
irányelv(ek), program (pl. kormányé)
disturb
(meg)zavar, háborgat (vkit); felzaklat; felzavar (vadállatokat)
amendment
módosítás (szerződésen, törvényen, alkotmányon); kijavítás, átjavítás, módosítás (szövegé)
architect
(tervező) építész, építészmérnök