Level 24 Level 26
Level 25

1441-1500 [60] + audio


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
equal
egyenlő
capacity
befogadóképesség
flat
lakás; lapos; állandó vagy fix (összeg, átalánydíj); érzelemtől mentes; érdektelen; egyenesen kinyilvánított; nem elegendő (levegőt, töltést, buborékot) tartalmazó
selection
(ki)választás; választék; a dolgok, amik ki lettek választva
football
labdarúgás, focilabda
victory
győzelem
factory
gyár(telep), üzem, ipartelep
rural
vidéki
twice
kétszer
sing, sang, sung
(el)énekel (3 igeidő)
whereas
míg (arra mutat rá, hogy két dolog vagy ember vagy helyzet között fontos különbség van); miután, minthogy, mivel (tények felsorolásánál)
examination
vizsga; vizsgálat (orvosi); ellenőrzés, felülvizsgálat (pl. gépeké)
deliver
kézbesít, (ki)szállít (pl. csomagot); azt teszi vagy nyújtja (amit megígért vagy amit elvárnak tőle); világra hozni gyereket, vagy ebben segédkezni
nobody
senki
substantial
lényeges, fontos; tekintélyes számú; kiadós (étkezés)
invite
meghív
intention
(feltett) szándék
egg
tojás
reasonable
ésszerű; értelmes; nem túl magas vagy nagy
onto
-ra, -re (rá egy felületre)
retain
megtart vkit vagy vmit; emlékszik adatokra, gondolatokra
aircraft
légi jármű
decade
évtized, tíz évet felölelő időszak
cheap
olcsó
quiet
csendes
bright
élénk (szín); (verő)fényes; jó felfogóképességű (ember); okos (ötlet)
contribute
pénzt, időt, energiát áldoz vmilyen közös vagy közérdekű célra; közreműködik (vmely csapatban, hogy az sikeres legyen); vmi hozzájárul vmi más megtörténtéhez
row
sor; színházi széksor; adatbázisban sor; veszekedés emberek között; nézeteltérés (szervezetek vagy országok között)
search
keresni, keresés; átkutatás; átvizsgálás
definition
meghatározás
unemployment
munkanélküliség
spread, spread, spread
szétterjed; szétken (vékony rétegben egy felületen); elterjed vagy elterjeszt; időben elnyújtva több részletben teljesít vagy történik (3 igeidő)
flight
repülés; repülőjárat
account
vmi egy bizonyos részét alkotja, teszi ki vmi másnak; vmi az oka vmi másnak, felelős vmiért; magyarázatot ad vmire
output
vmennyi egy dologból, amit egy személy, szervezet vagy rendszer hoz létre; számítógép képernyőjén megjelenő vagy kinyomtatott adatok
tour
körutazás (amelynek során számos helyet meglátogatunk); egy rövid körbesétálás egy épületben, kiállításon, hogy lássuk, mi van ott
address
cím(zés); weboldal v. e-mail cím; egy hivatalos beszéd (közönség előtt előadva); megcímez (levelet); előadást tart; szólít (vkit vmilyen címét használva); megpróbál megoldani (vmilyen problémát, helyzetet)
immediate
közvetlen, azonnali
reduction
kisebbítés, kicsinyítés (képé), csökken(t)és (fizetésé, áré, hőmérsékleté, méreteké)
interview
interjú (amit újságíró vagy riporter készít); munkainterjú; felvételi elbeszélgetés; interjút készít; munkainterjú keretében kérdez; kihallgat; kérdőív kérdéseit felteszi
assess
megállapít, felmér (kárt, értéket); kiró, kivet (adót)
promote
támogat vmit, vagy segíti a fejlődésben; az emberek figyelmét odavonzza egy termékre vagy szolgáltatásra pl. reklámozással; előléptet vkit
everybody
mindenki
suitable
megfelelő, helyes, jó vmilyen célra
ought
kellene, kéne, helyes volna (vmit csinálni)
growing
növekvő
nod
bólint (igenlést, egyetértést fejezve ki); egyet biccent a fejével (vmire vagy vkire irányítva vki más figyelmét); fejbólintással köszön
reject
visszautasít vmit (pl. egy ajánlatot) vagy vkit (aki egy állásra vagy tanfolyamra jelentkezett)
divide
(fel)oszt
declare
kijelent, bejelent (hivatalosan)
handle
bánik (vmivel); (meg)fog (vmit), hozzányúl (vmihez); irányít (állatot vagy járművet); elad és vesz árut (főleg törvénytelenül)
detailed
részletes
challenge
kihív; kihívás; megkérdőjelezi vminek a valóságtartalmát
rain
eső
destroy
lerombol, tönkretesz
mountain
hegység)
concentration
összpontosítás; koncentráció (nagy számú ember vagy nagy mennyiségű dolog egy bizonyos területen; töménység
limited
korlátozott; kft. (cég neve után)
finance
finanszíroz; pénzügy; pénzeszköz
pretend
tettet, mutat, színlel, szimulál, látszatot kelt; úgy tesz, mintha