Level 25 Level 27
Level 26

1501-1560 [60] + audio


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
pension
nyugdíj
afraid
fél vki vmitöl; attól tart, hogy ... (udvariassági formula elején)
murder
emberölés, gyilkosság
neck
nyak
weapon
fegyver (olyan tárgy, amivel kárt lehet tenni vkiben vagy vmiben, pl. kés, pisztoly, bomba)
hide, hid, hidden
elrejt; elrejtőzik, elbújik (3 igeidő)
offence
törvénybe ütköző cselekedet, szabálysértés; bosszúság (vagy azt okozó dolog)
absence
hiányzás, távolmaradás, mulasztás
error
hiba, tévedés (számítás vagy döntés során)
representative
képviselő
enterprise
vállalkozás
criticism
kritika; (mű)bírálat
average
átlag, átlagos
quick
gyors
sufficient
elegendő
appointment
megbeszélt találkozó; időpont (amikor vki előzetes megbeszélés alapján elmegy vhova vagy vkihez)
transfer
átmegy; áthelyez(és) (szervezeten, cégen belül); áttesz, átvisz
acid
sav
spring
tavasz; forrás (ahol feltör a víz); rugó; ugrás
birth
születés
ear
fül; hallás
recognize
felismer; elismeri (vminek az igaz voltát vagy fontosságát); elismeri (amit vki tett vagy elért); elismeri (vki fennhatóságát vagy tekintélyét)
recommend
tanácsol; ajánl
module
egy tanfolyam vmely különálló egysége; modul (különálló rész, amely egy épület vagy szerkezet egyik alkotóeleme)
instruction
utasítás; magyarázat vmi használatához; egy bizonyos tárgy vagy készség tanítása
democratic
demokratikus
park
park; parkoló
weather
idő(járás)
bottle
palack
bedroom
hálószoba
kid
srác, kölyök
pleasure
öröm
realize
tudatában van vminek; kezd megérteni vmit fokozatosan; megvalósít; realizál, azaz pénzt csinál vmi eladásából
assembly
országgyűlés; képviselő testületi gyűlés; összeállítása vminek, amit több részből kell összerakni
expensive
drága
select
(ki)választ, (ki)válogat
teaching
tanítás
desire
vágy(akozás)
whilst
(a)míg; mialatt; az alatt, míg; miközben
implication
lehetséges (jövőbeli hatás vagy eredmény; arra utalunk, hogy vmi igaz, bár ezt nyíltan nem mondjuk ki; annak sugalmazása, hogy vki vmilyen törvényellenes vagy erkölcsileg kifogásolható tevékenységben vesz részt
combine
összerak, kombinál (vmit vmivel); összeadódik
temperature
hőmérséklet
wave
hullám
magazine
képes hetilap vagy havilap
totally
teljesen
mental
szellemi, lelki, mentális; őrült, elmezavarral küszködő
store
készlet; raktáron tart; információt tárol
scientific
tudományos
frequently
gyakran
thanks
köszönet
beside
mellett (térben); mellett még ... is (vmin túl még vmi vagy vki más is)
recognition
felismerés; elismerés (vmi igaz voltáé vagy fontosságáé); elismerés (azért, amit vki tett vagy elért); elismerés (vki fennhatóságáé vagy tekintélyéé)
settlement
megegyezés (vita lezárása utáni); olyan hely, ahol emberek letelepedtek
consist
áll (vmi vmiből)
absolutely
teljesen
silence
csend
critical
kritikus; nagyon fontos (pillanat, esemény, stb.); súlyosan beteg vagy sérült
expenditure
kiadás (a kiadott pénz összesen)
joy
öröm, élvezet, vidámság
operating
működtetés