Level 26 Level 28
Level 27

1561-1620 [60] + audio


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
institute
intézet (tudományos)
dress
(fel)öltözik; (fel)öltöztet; (női) ruha
dangerous
veszélyes
familiar
ismerős (vmi); jól ismer (vki vmit)
asset
vagyon(tárgy)
belong
tartozik (vmi vkihez, vmihez; vki vhova)
educational
nevelési-, tan-, tanulmányi
sum
(vég)összeg
publication
közzététel, megjelentetés; kiadvány
partly
részben
block
nagy ház; háztömb; tömb (fa, kő, jég); akadály(ozó tényező); utcányi távolság; eltöm, eltorlaszol, elrekeszt, elzár; megakaszt, meggátol, akadályoz
seriously
komolyan; súlyosan
youth
ifjúság; fiatal srác; a fiatalok (általában)
tape
magnókazetta; mágnesszalag; ragasztószalag; műanyag vagy egyéb szalag (egy hely elkerítésére vagy dolgok egymáshoz történő erősítésére
elsewhere
máshol
cover
huzat; takaró, pléd; borító, címlap
fee
díj (amit ki kell fizetni egy szolgáltatásért vagy tagságért)
program
számítógépes program (lépések sorozata, amely egy terv megvalósítását teszik lehetővé); (tv vagy rádió) műsor; napirend
treaty
(államközi) szerződés, (nemzetközi) egyezmény
necessarily
szükségképpen
unlikely
valószínűtlen
properly
helyesen; megfelelő módon
guest
vendég
code
kód (titkosított üzenet); viselkedési kódex; kód (szavakból, számokból és jelekből álló sorozat egy meghatározott célra pl. program kód)
hill
domb (kisebb hegy)
screen
képernyő; vetítővászon
household
háztartás, udvartartás (egy háztartásban élők gyűjtőneve)
sequence
sor(rend)
correct
pontos, helyes; kifogástalan, szabályszerű (viselkedés)
female
nő, asszony; női (nemhez tartozó)
phase
egy bizonyos időszak vmi kifejlesztése közben
crowd
tömeg
welcome
szívesen lát (vkit); örömmel vesz, fogad (vmit)
metal
fém
widely
széles körben ... (olvasott, terjesztett)
undertake, undertook, undertaken
elvállal és el is végez (feladatot, munkát) (3 igeidő)
cut
vágás; csökken(t)és (vmi dologé); karcolás; rész (teljes pénzösszegből)
sky
ég(bolt)
brain
agy, ész
expert
szakértő
experiment
kísérletezés)
tiny
apró (nagyon pici)
perfect
tökéletes
disappear
eltűnik (vki vagy vmi vhonnan)
initiative
kezdeményezőkészség; kezdeményezés
assumption
feltevés
photograph
fénykép
ministry
minisztérium; egyházi személy munkája vagy hivatása
congress
hivatalos nagygyűlés; megválasztott képviselőkből álló törvényhozó szerv (pl. az USA-ban)
reading
olvasás; felolvasás; leolvasható szám vagy érték egy mérőműszer kijelzőjén
scientist
tudós
fast
gyors; gyorsan
secure
megszerez vagy elér vmi fontosat; megvéd
closely
alaposan; szorosan együttműködve; erősen vagy hasonlóan; gyorsan vagy szorosan vmit követően
plate
tányér; egy tányérnyi étel; fém vagy műanyag tábla (pl. rendszámtábla vagy névtábla ajtón)
thin
vékony
pool
(úszó)medence; pocsolya, tócsa; billiárd; egy csoport, amiből ki lehet választani a megfelelő személyt; totó
solicitor
ügyvéd (az Egyesült Királyságban jellemző elnevezés)
gold
arany
emphasis
hangsúly (különleges fontosság vagy figyelem, amit vmi kap); kiejtésben plusz nyomaték (egy szótagon, szón vagy kifejezésen)