Level 27 Level 29
Level 28

1621-1680 [60] + audio


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
recall
felidéz; visszarendel (anyaországba vagy oda, ahol dolgozik); hatályon kívül helyez
shout
kiált
generate
létrehoz, előállít; eredményez (visszajelzést); elektromos áramot vagy hőt állít elő
location
elhelyez(ked)és
display
kitesz, kirak, (be)mutat (pl. árut), kimutat, megmutat (pl. érzelmet); kijelző (pl. telefon); megjelenít (információt a kijelzőn)
heat
meleg, hő; hőség
gun
lőfegyver
shut, shut, shut
becsuk (3 igeidő)
journey
hosszabb utazás
violence
erőszak
dry
száraz; szomjas
historical
történelmi (a történelemmel, a múlttal kapcsolatos)
curriculum
tananyag
noise
lárma, zaj
lunch
ebéd
succeed
sikerrel jár, sikerül (vmilyen cselekvés végrehajtása); következik (vki vki más után hatalmi pozícióban)
fall
ősz
bottom
legalsó rész; fenék
initial
kezdő-, kiindulási, kezdeti
theme
vminek a témája, tárgya; film, tv- vagy rádióprogram főcímzenéje
characteristic
tulajdonság, jellemző
pretty
csinos, szép, kedves, bájos (nő); elég(gé) ..., nagyon is ..., meglehetősen …
empty
üres
combination
kombináció; szám- és betűsor, ami egy zár kinyitásához szükséges
interpretation
értelmezés
rely on
(mindig az „on" vonzat áll utána) szüksége van vkinek vmire; (meg)bízik vkiben
escape
elmenekül; elkerül (vmilyen rossz dolgot)
score
elér egy bizonyos pontszámot, szintet egy teszten; pont(szám) (versenyen); partitúra (zeneszám papíron); a valódi helyzet
justice
igazságosság; igazságszolgáltatás
upper
felső
tooth
fog (szájban)
organise
(meg)szervez
cat
macska
tool
szerszám
spot
egy bizonyos hely; folt, potty; pattanás (arcon); tv- vagy rádióreklám
bridge
híd
double
két részből álló; kettős; kétszeres, dupla; két személynek vagy dolognak is elég nagy
conclude
levonja azt a következtetést, hogy vmi igaz; befejez; befejeződik, véget ér
relative
viszonylagos; rokon
soldier
katona
climb
mászik (kezét és a lábát használva); felmegy (emelkedőn vagy lépcsőn); növekszik (vmilyen érték, mennyiség)
breath
lélegzet
afford
megengedhet magának
urban
városi
nurse
(kórházi) ápoló(nő); betegápoló(nő)
narrow
keskeny
liberal
szabad szellemű; liberális
coal
szén
objection
ellenvetés, kifogás, tiltakozás
priority
elsőrendű fontosságú dolog; elsőrendű fontosság; elsőbbség
chart
lista, rajz; (statisztikai) diagram, grafikon (amiről adatok olvashatók le); térkép; eladási lista
wild
vad
cattle
(szarvas)marha, jószág, állatállomány
revenue
jövedelem
react
reagál; kémiai reakcióba lép; betegség tüneteit kezdi mutatni
membership
tagság
consciousness
eszmélet; tudatosság; embercsoport vélekedéseinek és érzéseinek összessége
approve
helyesel; jóváhagy (hivatalosan)
purely
kizárólag, pusztán, csupán, csak
tin
ón, cin; konzervdoboz; közepes méretű doboz (pl. édességnek)