Level 2 Level 4
Level 3

121-180 [60] + audio


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
mean, meant, meant
vmi jelent vmit (3 igeidő)
part
rész
leave, left, left
hagy, elhagy, elindul (3 igeidő)
life
élet
great
nagy(szerű)
where
hol?, ahol; hová?, ahová
case
eset; tartó
woman
seem
látszik vmi(lyen)nek; úgy tűnik, hogy ... (vki vagy vmi csinál vmit)
same
ugyanaz a(z)
us
minket, nekünk
need
szüksége van vmire; szükség
feel, felt, felt
érzékel, úgy gondol, úgy vél (3 igeidő)
system
rendszer
each
minden egyes ...
might
esélyek vagy lehetőségek latolgatásánál (igen kicsi az esély 25% alatti); engedélykérésnél (túl udvarias változat)
much
sok; sokkal (megszámlálhatatlan pl.: szeretet, tudás, rizs, víz, pénz, idő)
ask
kérdez vkitől vmit; megkér
group
csapat
number
szám
yes
igen
however
bármennyire is, akármennyire is (melléknevek vagy határozószók előtt áll)
another
még egy, (egy) további, egy másik
again
ismét, újra
world
világ
area
terület
show, showed, shown
mutat (3 igeidő); színházi előadás; tv vagy rádió program; kiállítás, bemutató; rendezvény
course
tanfolyam; vmi folyama, folyamata
company
gazdasági szervezet, cég; társ
shall
Akarod, hogy (megtegyek(ünk) vm)?
under
alatt; alól, alá; alul, lent
problem
probléma
against
ellen(ében), szemben
never
soha
most
a leg ...-bb(an); a legtöbb
service
szolgáltatás, kiszolgálás, felszolgálás, szolgálat
try
próbál, megpróbál, kipróbál
call
hiv (telefonon), nevez (néven); odakiált
hand
kéz
party
összejövetel, párt, szerződő fél
high
magas (nem ember, pl. hegy); magasan, fent, felül
something
valami
school
iskola
small
kicsi
place
hely, lakás; elhelyez, odahelyez
before
előtt (időben vagy vm. előtt); korábban
why
miért, amiért
while
(a)míg, mialatt, az alatt, miközben, míg (olyan értelemben, hogy annak ellenére, hogy ...)
away
távol(odva)
keep, kept, kept
tart (hosszabb időn át vmit vhol, de nem a kezében) (3 igeidő)
point
lényeg; pont; mutat
house
ház
different
más, különböző
country
ország, vidék
really
nagyon, tényleg, igazán, teljesen, valójában
provide
szolgáltat, biztosít, nyújt (valami olyant ami alapvető szükséglet)
week
hét (7 nap)
hold, held, held
tart (rövid ideig kézben vagy karban); megtart (egy tanítási órát, rendezvényt, stb.); vár, hogy beszélgethessen vkivel telefonon
large
nagy (a szokásost meghaladó méret)
member
tag