Level 29 Level 31
Level 30

1741-1800 [60] + audio


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
focus
figyelem; cél (amit szem előtt kell tartani); összpontosít és különös figyelmet szentel vmire; egy kamerát irányít vmire
representation
egy jel, jelkép vagy kép, ami ábrázol vmit; képviseletet ellátó személy vagy csoport
leaf
levél (növényé)
border
határ
wash
(meg)mos, lemos, kimos
prospect
kilátás, lehetőség
blow
fúj (a szél); odafúj (vmit a szél); elfúj (szájjal); megfúj (hangszert); elszúr (lehetőséget)
trip
kirándulás, rövidebb utazás
observation
(meg)figyelés; megjegyzés (írásban vagy szóban arról, amit láttunk, hallottunk vagy éreztünk); betartás (törvényé, szabályé, szokásé)
gather
összegyűjt (dolgokat vagy embereket); összegyűlik (vhány ember); összeszed (pl. adatokat)
ancient
réges-régi; a történelem egy nagyon korai időszakához kapcsolódó
brief
rövid (idő alatt lezajló); csak néhány szót magába foglaló
gate
kapu
elderly
idős(ebb)
persuade
meggyőz, rávesz
overall
általános (az egészet, nem pedig az egyes részleteket illető); mindent magába foglaló
rare
ritka
index
tárgymutató; egy szám, ami megmutatja vminek az árát, értékét vagy szintjét egy másik dologgal összehasonlítva; mérőszám
hand
(át)ad, odaad
circle
kör; körben elhelyezkedő dolgok vagy emberek; olyan emberek csoportja, akik ismerik egymást és közös az érdeklődési körük
creation
teremtés; alkotás
drawing
rajz(olás)
anybody
bárki, akárki (állító mondatban), senki (tagadó mondatban), valaki (kérdő mondatban)
flow
folyik, ömlik, hömpölyög, áramlik; áramlás, folyás; könnyed, természetes, folyamatos menete (beszédé, gondolkodásé)
external
külső
capable
képes vmire (vagy vmit megtenni); hozzáértő
recover
felépül (betegség vagy sérülés után); visszakap vmi visszazökken a rendes kerékvágásba
request
kérés, kérelem; kér(elmez); zenésztől vagy lemezlovastól (Dj) számot kér
impression
benyomás; kifigurázás, paródia; lenyomat; kiadás (amikor egy bizonyos számú példányt nyomtatnak egy könyvből vagy más kiadványból)
neighbour
szomszéd
theatre
színház
beneath
vmi alatt közvetlenül (elhelyezkedés); alá (irány)
hurt, hurt, hurt
fáj (vmi); testi fájdalmat okoz, megsebesít (vkit); megsért (vkit az érzéseiben); kárt vagy gondokat okoz (3 igeidő)
mechanism
szerkezet, gépezet; módszer vagy eljárás vmi végrehajtására
lean, leaned, leaned
hajol; támaszkodik (vminek); nekitámaszt vmit vminek (3 igeidő)
defendant
alperes (vki, akit egy bűncselekmény elkövetésével vádolnak és mint ilyen jelenik meg a bírósági tárgyaláson)
atmosphere
légkör
slip
megcsúszik; megcsúszik vagy kicsúszik vmi vhonnan; ki- vagy elsurran; észrevétlenül csúsztat vmit vhova; fokozatosan csökken
chain
lánc
accompany
(el)kísér
wonderful
csodás, nagyszerű
earn
(meg)keres (pénzt); haszonra tesz szert; kiérdemel, elnyer
enemy
ellenség
desk
íróasztal
engineering
mérnöki munka, tervezés
panel
döntéshozó testület; híresebb emberekből álló kisebb csoport, akik egy tv- vagy rádióműsorban megbeszélnek egy-egy aktuális témát; (fa)tábla
distinction
különbség; nagyon magas pontszám egy vizsgán
deputy
helyettes
discipline
fegyelmezés; (tan)tárgy, különösen egyetemen; önfegyelem
strike
munkabeszüntetés (tiltakozásként); katonai csapás
married
házas
plenty
sok; elég
establishment
intézmény; a legnagyobb hatalommal rendelkező társadalmi csoport; létesítés, létrehozás
fashion
divat; (egy bizonyos) mód (ahogyan vki vmit csinál)
roof
(ház)tető
milk
tej
entire
egész, teljes
secondary
másodlagos (kevésbé fontos); ... school - középiskola
findings
megállapítások (egy hivatalos jelentés végén) (csak többes számban használjuk!)
operating
működtetés