Level 30 Level 32
Level 31

1801-1860 [60] + audio


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
welfare
jóllét; rászorulók ellátása; segély (pl. munkanélkülieknek)
increased
fokozott, megnövekedett
attach
odaerősít, odakapcsol; csatol (dokumentumokat egy levél vagy egy e-mail mellékleteként)
typical
tipikus, jellemző, jellegzetes
meanwhile
(idő)közben, ezalatt (két különálló mondatot kapcsol össze)
leadership
vezetés, irányítás
negotiation
tárgyalás, egyeztetés
clean
letisztít; kitisztít, feltisztít; megtisztít (húsárut főzés előtt); tiszta (nem piszkos, nincs ráírva semmi, nem törvénytelen)
religion
vallás
count
(meg)számol, összeszámolás, (meg)számlálás; a számolással kapott eredmény; elszámolás (pl. 1-től 10-ig); vádpont (bűncselekmények száma); gróf
grey
szürke
hence
és ebből következik, hogy ... ; épp ezért van(nak) itt a(z) ...
alright
rendben (van)
first
első
fuel
tüzelő(anyag), fűtőanyag
mine
bánya; az enyém, az enyémek
servant
szolga
liability
felelősség kár vagy sérülés okozása miatt; jogi kötelezettség vmi kifizetésére; vki vagy vmi, aki más(ok) terhére van
constant
állandó
hate
gyűlöl, utál
shoe
egy pár cipő egyik fele
expense
költség
vast
nagyon nagy
soil
termőtalaj
writing
írás
nose
orr
origin
eredet, kezdet; származás
lord
nagyon magas társadalmi rangú ember a brit arisztokráciában; az Úr (a keresztények által használt név, amikor Istenről vagy Jézus Krisztusról beszélnek)
ticket
jegy, bérlet
editor
szerkesztő (hírlapé, magaziné, könyvé)
switch
átvált (egyik dologról egy másikra); kapcsol (áramot); kicserél; cserél (egymás helyett dolgozik két ember)
provided
feltéve, hogy ... ; feltéve, ha ...
northern
északi
significance
jelentőség; az, amit vmi jelent
channel
csatorna
convention
elfogadott, szokásos viselkedési mód; egyezmény; szakmai nagygyűlés
funny
vicces; fura, szokatlan
bone
csont
severe
nagyon súlyos és rossz, aggasztó vagy kellemetlen; nagyon szigorú vagy szélsőséges
iron
vas; vasaló
vision
jövőkép; elképzelés; vízió; látomás
via
át, keresztül
somewhat
némileg, valamennyire
trend
változás iránya, irány, tendencia
revolution
forradalom
terrible
rettenetes
knee
térd
unfortunately
sajnos
steal, stole, stolen
(el)lop (3 igeidő)
criminal
bűn, bűnügyi; dühítően rossz, helytelen vagy igazságtalan
signal
(hang)jel(zés), szignál
notion
buta vagy rossz elképzelés, ötlet
comparison
(össze)hasonlítás, összevetés
academic
egyetemi, főiskolai (tanulmányok); elméleti (ismeretekre épülő oktatás)
outcome
(vég)eredmény, következmény
strongly
erősen, hevesen
lawyer
jogász, ügyvéd
surround
körülvesz, körülfog
explore
felfedez (területet, hogy megismerje vagy találjon vmit ott, pl. ásványkincseket); vizsgál, megtárgyal
achievement
teljesítmény (amit vki elért pl. tanulásban vagy versenyen); az a tény, hogy vki éppen eredményt ér el