Level 31 Level 33
Level 32

1861-1920 [60] + audio


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
odd
szokatlan, furcsa; esetenként, csak néhány alkalommal történő; páratlan (szám); fél pár (pl. cipő, zokni, stb)
expectation
várakozás (az a remény, hogy vmi jó lesz vagy vki rendben lesz); elvárás
corporate
vállalati
prisoner
rab(nő), fogoly
rapidly
rövid idő alatt, gyorsan
southern
déli
amongst
között, közt (kettőnél több dolog vagy személy között)
withdraw, withdrew, withdrawn
visszavon; leállít (szolgáltatást); visszamond (szereplést); kivesz pénzt (bankból vagy bankautomatából); visszavonul (katonai egység); visszavon vmit (azt mondja, hogy amit korábban mondott, az nem igaz) (3 igeidő)
afterwards
azután, később
paint
(be)fest; festék; száraz festékréteg, máz
citizen
(állam)polgár
permanent
állandó
weak
gyenge
ourselves
mi magunk, saját magunk
plastic
műanyag
connect
összeköt; csatlakozik; csatlakoztat (áramforráshoz); kapcsol (telefonon); felcsatlakozik (pl. az internetre); összefüggésbe hoz, vagy összefüggést mutat ki
fundamental
alapvető
plane
repülő(gép)
height
magasság
opening
(ki)nyitás
lesson
lecke (amely egy tankönyv egysége); tanítási óra (általában 45 perces)
similarly
hasonlóan
shock
a váratlan és kellemetlen meglepetés érzése, vagy maga az a dolog, ami ezt kiváltotta; sokkos állapot; áramütés
rail
sin(szál)
tenant
bérlő
owe
tartozik (vki vkinek vmivel)
originally
eredetileg
somehow
valahogy(an)
minor
kicsi
negative
negatív (hozzáállás, lelet); nemleges (válasz); káros (hatás)
knock
(meg)üt, kopog(tat)
root
gyökér
pursue
bizonyos tevékenységet folytat; üldöz vkit; űz (pl. sportot)
inner
belső
crucial
döntő
occupy
elfoglal
that
annyira ..., (mint az éppen említett dolog vagy helyzet), ilyen ... (csak melléknév vagy határozószó állhat utána)
independence
függetlenség
column
oszlop; rovat (állandó hely cikksorozat számára egy újságban)
proceedings
jogi eljárás; események láncolata; jegyzőkönyv
beauty
szépség
perfectly
tökéletesen
struggle
harc; harcol; küzd; küzdelem (nem fegyveres)
gap
rés, hézag, kihagyott hely tesztben (ahova a megoldás kerül)
house
elszállásol vkit, helyet biztosít vmilyen rendezvénynek
database
adatbázis
stretch
(ki)nyújt
stress
stressz, ideges szorongás; hangsúly(oz); nyomaték; megnyom (hangsúlyos szótagot)
passenger
utas
boundary
határ
tube
cső; tubus (fogkrémé, ragasztóé); metró
manufacturer
készítő, gyártó
fulfil
betölt (vmilyen szerepet); eleget tesz, megfelel (vmilyen igénynek); beteljesít (álmot, reményt); teljesít (kötelességet); betart (ígéretet); boldoggá tesz (vmi vkit)
sharp
éles
commonly
általában, rendszerint
formation
keletkezés, megalakulás, megalakítás
sufficiently
kellő módon, mértékben
coin
pénzdarab, érme
frighten
megijeszt, félelmet kelt (vkiben)
grammar
nyelvtan (mint rendszer); nyelvtankönyv