Level 32 Level 34
Level 33

1921-1980 [60] + audio


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
queen
királynő
waste
(el)pazarol, (el)pocsékol, elfecsérel, (el)veszteget; pazarlás, elvesztegetés(-e vminek, pl. időnek, pénznek); hulladék; megműveletlen terület
virtually
gyakorlatilag
expand
kitágul (vmilyen anyag); terjeszkedik (cég, szervezet); vki további részletekkel szolgál vmiről
contemporary
kortárs
politician
politikus
back
támogat; hátrál; fogad (vkire, hogy az fog nyerni)
territory
terület
championship
bajnokság
exception
kivétel
thick
vastag
inquiry
érdeklődés, tudakozódás; nyomozás, kérdezősködés
topic
tárgy, téma
resident
(állandó) lakos, helybeli (lakos)
transaction
ügylet, üzlet, tranzakció; elintézés, lebonyolítás
parish
plébánia, egyházközség, parókia
supporter
szurkoló, drukker; támogató
massive
nagyon nagy vagy súlyos; nagy mennyiségű vagy mértékű
unique
maga nemében egyedülálló
inflation
pénzromlás; felfújás (levegővel vagy egyéb gázzal)
assistance
segítség
identity
azonosság
suit
öltöny; megfelel vmi vkinek; illik (egy ruha vagy stílus) vkihez
parliamentary
parlamentáris
unknown
ismeretlen
preparation
(el)készítés; felkészülés
elect
(meg)választ
badly
rosszul; nagyon; súlyos mértékben; gorombán
moreover
azonkívül (az előbbi mondatban foglaltakon túlmenően)
tie
nyakkendő; (meg)köt, odaköt, összeköt(öz), beköt, átköt (zsineggel, kötéllel stb.)
cancer
rosszindulatú daganat
champion
bajnok
exclude
kizár (vmilyen csoportból, versenyről); vmi kizár vmi mást
licence
engedély
breakfast
reggeli
minority
kisebbség
appreciate
méltányol, (meg)becsül
fan
legyező, ventilátor; rajongó
accommodation
szállás
subsequent
egy másik dolog után következő, történő
democracy
demokrácia
brown
barna
taste
íz
crown
korona
permit
engedélyez
buyer
vásárló
gift
ajándék
resolution
határozat
angry
dühös
metre
méter
wheel
kerék
clause
szerződés vagy törvény cikkelye; záradék; (tag)mondat
tank
tartály; harckocsi
engage
leköt (vmi vkit); illeszkedik (alkatrész); harcba száll vkivel; hosszabb időre lefoglalja magát vmivel; belevon vkit vmibe
alive
életben van (azaz nem halt meg); tele van életenergiával
complaint
panasz(kodás)
inch
hüvelyk; kb. 2,5 cm (hosszmérték)
abandon
otthagy (mert nem vállal többé felelősséget, vagy mert túl nagy nehézséget jelentene a továbbiakban); felhagy vmivel
blame
hibáztat, okol vkit vmi miatt; ráfog, ráken vkire vmit
quote
idéz