Level 33 Level 35
Level 34

1981-2040 [60] + audio


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
yours
(vmi vagy vki) a tiéd, a magáé, az öné, (vmik vagy vkik) a tieid, a magáéi, az önéi; (vmi vagy vki) a tiétek, a maguké, az önöké, (vmik vagy vkik) a tieitek, a magukéi, az önökéi
quantity
mennyiség
rule
kormányoz; jogi döntést hoz; vmi befolyásolja vkinek a gondolkodását és a cselekedeteit; mindenki másnál jobb
guilty
bűnös
prior
előzetes
eastern
(nap)keleti
coat
kabát
involvement
részvétel, közreműködés; érzelmi vagy szexuális viszony
tension
feszültség
diet
étrend
enormous
óriási (sokkal nagyobb, mint amit normálisnak tartunk)
rarely
ritkán
prize
jutalom, díj, nyeremény
remaining
megmaradó
significantly
jelentősen, lényegében, jelentőségteljesen
glance
tekint, pillant
dominate
(negatív) befolyást gyakorol, ural, meghatároz
naturally
természetes módon
interpret
szóban lefordítja, amit vki éppen mond; értelmez
land
partra tesz, partot ér; leszáll, landol; megkap (főleg állást); kellemetlen helyzetbe kerül
frame
(kép)keret
extension
meghosszabbítás; mellék (telefon); (ki)nyújtás
mix
összekever
spokesman
szóvivő
friendly
barátságos
acknowledge
nyugtáz; elismer
register
nyilvántartás, katalógus, lajstrom; hangterjedelem; nyelvhasználat (amit vki alkalmaz egy bizonyos helyzetben, vagy amikor bizonyos emberekkel érintkezik)
regime
kormányforma
fault
hiba
dispute
vita
grass
quietly
csendesen, nyugodtan, halkan
decline
hanyatlás; csökken, rosszabbá válik; udvariasan elutasít, visszautasít
dismiss
nem fogad el; elvet (egy ötletet, tervet); elbocsát
delivery
kiszállítás (vmilyen árué); vmilyen szolgáltatás nyújtása; szülés
complain
panaszkodik
shift
megváltozik, megváltoztat (véleményt, elképzeléseket); sebességet vált autóban; picit elmozdul vagy elmozdít; műszak; elmozdulás; helyzetváltoztatás
beach
homokos/fövenyes/kavicsos tengerpart (olyan, amit emberek használnak)
string
madzag
depth
mélység
unusual
szokatlan (negatív értelemben); különleges (pozitív értelemben)
pilot
pilóta; próba (vmilyen szolgáltatásé kevés emberrel, hogy tetszik-e nekik)
obligation
kötelezettség
gene
gén
yellow
sárga
republic
köztársaság
shadow
árny(ék) (csak emberé)
dear
drága; Istenem, Istenem! Te jó Isten! Ez igaz? Ugyan, ez lehetetlen!
analyse
elemez
anywhere
bárhol, akárhol vagy bárhová, akárhová
phrase
kifejezés; mondás; szószerkezet (nyelvtanban)
long-term
hosszú lejáratú; hosszú időn át tartó
crew
hajó vagy repülő személyzete; legénység; csapat (ami különleges képzettségű emberekből, pl. filmesekből áll)
lucky
szerencsés
restore
helyreállít (korábbi állapotot)
convince
meggyőz
coast
part (tengeré vagy óceáné, mint nagyobb földrajzi terület)
heavily
erősen, nagyon
engineer
mérnök
extensive
kiterjedt