Level 35 Level 37
Level 36

2101-2160 [60] + audio


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
implement
megvalósít (életbe léptet)
reputation
hír(név)
print
lenyomat (láb, mancs, kéz, ujj); nyomtatás, nyomás; nyomat;
calculate
kiszámít
keen
lelkes
guess
találgat; úgy gondolja, bár nem biztos benne
recommendation
ajánlás
autumn
ősz
conventional
hagyományos
cope
megbirkózik (vmivel); „oltja a tüzet"
constitute
alkot (részt, másokkal közösen, egy nagyobb dologét); jelent (egy dolog vagy cselekedet vmi mást)
poll
szavazás
voluntary
önkéntes
valuable
értékes
recovery
felépülés (betegségből, stb.); visszaállás (a normálisra); visszanyerés (adatoké)
cast, cast, cast
szerepre kiválaszt (válogatáson); beskatulyáz; vet (fényt, árnyékot); dob, hajít (3 igeidő)
premises
terület (az épületek és földterület, ahol egy cég vagy szervezet működik)
resolve
megold (problémát vagy konfliktust); határozatot hoz
regularly
szabályos időközónként
solve
megold (problémát, feladatot, ügyet)
plaintiff
felperes
critic
kritikus
agriculture
mezőgazdaság
ice
jég
constitution
alkotmány
communist
kommunista (a magántulajdont megszüntető politikai és gazdasági rendszer híve)
layer
réteg
recession
gazdasági visszaesés
slight
csekély
dramatic
drámai
golden
aranyból való
temporary
ideiglenes
shortly
röviden
initially
kezdetben
arrival
(meg)érkezés
protest
nyilvánosan tiltakozik; kifogásol; tiltakozás
resistance
ellenállás
silent
csendes
presentation
bemutatás; (termék)bemutató (több-kevesebb ember számára); „kiselőadás"
soul
lélek
self
saját maga
judgment
vélemény („ítélet" értelemben); ítélőképesség; bírósági ítélet
feed, fed, fed
etet, táplálkozik; betáplál (adatokat számítógépbe) (3 igeidő)
muscle
izom
shareholder
részvényes
opposite
szemközti; éppen ellentétes
pollution
szennyezés
wealth
gazdagság
video-taped
videoszalagra rögzített, felvett
kingdom
királyság
bread
kenyér
perspective
távlat
camera
fényképezőgép
prince
herceg
illness
betegség
submit
beterjeszt; megadja magát
cake
sütemény
ideal
tökéletes; eszménykép; ideál
meat
hús
relax
pihen, lazít; (el)ernyed, ellazul (izom); enyhít (vmilyen szabályozás szigorán)