Level 36 Level 38
Level 37

2161-2220 [60] + audio


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
penalty
büntetés
purchase
(meg)vesz, (meg)vásárol
tired
fáradt
beer
sör
specify
közelebbről és pontosan meghatároz
monitor
figyel (időnként megnézi, mi történik)
electricity
villany(áram)
specifically
különösen, kifejezetten
bond
kötelék, kötödés; kötvény; kötelezvény; kötés (kémiai)
statutory
törvény által előírt, törvényes, törvényen alapuló
laboratory
laboratórium
federal
szövetségi
captain
kapitány
deeply
mély(séges)en
pour
önt; omlik
boss
főnök, igazgató
creature
teremtmény
urge
ösztönöz
locate
talál, megtalál; vmit odahelyez vhová
being
(emberi) lény; lét(ezés)
lifespan
élettartam
valley
völgy
guard
őr; gárda; védelem
emergency
vészhelyzet
bomb
bomba
dollar
dollár
efficiency
eredményesség, hatékonyság
mood
hangulat
convert
átvált (pénzt v. mértékegységet); áttér (vmilyen hitről egy másikra); átalakít
possession
birtoklás
marketing
marketing, piacszervezés
habit
szokás (egyetlen emberé, nem egy népé)
subsequently
azután
sort
kiválogat, szétválogat
gradually
fokozatosan
expansion
terjeszkedés; (ki)tágulás
competitive
versenyképes
co-operation
együttműködés
acceptable
a elfogadható
angle
szög
cook
(meg)főz, (meg)süt, süt- főz, ételt készít
net
tiszta, nettó; háló
sensitive
érzékeny
ratio
arány(szám)
kiss
(meg)csókol
amount
ugyanaz vagy egyenlő; annyit tesz ki, mint az utána következő szám vagy érték
essentially
lényegében
preserve
megőriz (eredeti állapotában)
wedding
esküvő
personality
személyiség
bishop
püspök
march
menet (amikor emberek együtt haladnak lépésben hosszú sorban)
dependent
függő helyzetben lévő
found
alapít, létesít
landscape
táj, vidék
dig, dug, dug
ás, felás, túr, megás, kiás; kutakodik; kedvel (3 igeidő)
dirty
piszkos, maszatos, mocskos, szennyes, sáros
psychological
pszichológiai, lélektani
grab
megragad vmit vagy vkit, elhappol vmit; fellelkesít, érdeklődést vált ki
pleasant
kellemes, élvezetes