Level 3 Level 5
Level 4

181-240 [60] + audio


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
off
kikapcsol, kikapcsolva; -ról, -ről, -tól, -től, -ból, -ből (elfelé egy helytől); tartozkodik vmitől, amit korábban rendszeresen evett, ivott, csinált
always
mindig
next
(a mostani után) következő; jövő (pl.: péntek, hónap); majdnem olyan ..., mint vmi (amit már említettünk)
follow
követ (mögötte halad); következik vmi más után; gondosan figyel; egy parancsnak, szabálynak vagy tanácsnak megfelelően cselekszik; tartja magát egy vallás vagy egy eszmerendszer tanításaihoz
without
nélkül, híján
turn
fordul, elfordit, kapcsol; vkinek a sora (amikor több ember egymást követően ugyanazt a cselekvést végzi); irányváltoztatás; fordulat
end
vége vminek; véget vet; befejeződik
within
belül (időben); a ... belsejében (térben)
local
helyi
during
folyamán, idején, alatt, közben
bring, brought, brought
hoz (3 igeidő)
word
szó
begin, began, begun
elkezd, elkezdődik (3 igeidő)
although
(ám)bár, habár, noha, jóllehet
example
példa
family
család
rather
meglehetősen; inkább
fact
tény
social
szociális, társadalmi
write, wrote, written
ír (3 igeidő)
state
állam; állapot; állít, kijelent
percent
százalék
quite
eléggé .. (majdnem teljes elégedettségre utal)
both
mindkét ..., mind a kettő ..., mindkettő ...; mindketten
start
elindúl, elindít, elkezdődik, elkezd
run, ran, run
fut(tat), működik, üzemel(tet) (3 igeidő)
long
hosszú; hosszan
right
jó, jól, helyes, helyesen; jobb (oldal); jog vmihez
set, set, set
beállít (3 igeidő)
help
segít; segítség
every
minden, mindannyi, mindegyik, valamennyi, valahogy
home
otthon, haza
month
hónap
side
oldal
night
éjszaka
important
fontos
eye
szem
head
fej, vezető; vezet (egy csoportot, testületet vagy szervezetet; fejel (focilabdát)
information
információ
question
kérdés; kétkedik vagy megkérdőjelez
business
üzlet
play
játszik, lejátszik; színdarab
power
hatalom, erő
money
pénz
change
változás; változtatás; kicserél; átszáll; megváltozik; változik; visszajáró aprópénz
move
mozdul, mozdít; költözik
interest
érdek; érdeklődik; kamat
order
utasítás, parancs; rendelés
book
könyv
often
gyakran
development
fejlődés, fejlesztés
young
fiatal
national
nemzeti, országos
pay
fizet; fizetség
hear, heard, heard
hall (érzékel) (3 igeidő)
room
szoba; hely (vmi vagy vki számára)
whether
vajon; hogy ...? (eldöntendő kérdést az "if" szócska helyett ezzel is indíthatunk "függő beszédben")
water
víz
form
formanyomtatvány; alak; vminek a típusa, formája (pl.: képzésé, közlekedésé, betegségé); formáz, alakít
car
kocsi; sínen haladó jármű kocsija is