Level 39 Level 41
Level 40

2341-2400 [60] + audio


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
greatly
nagyon, igen, jelentősen, nagymértékben
visual
látható dolgokra vonatkozó (vizuális), a látással kapcsolatos
lad
ifjú, legény, fiú
genuine
eredeti
personnel
személyzet
judgement
vélemény („ítélet" értelemben); ítélőképesség; bírósági ítélet
exciting
izgalmas
stream
patak; áramlás, ömlés; áradat
perception
észlelés, észrevevés, érzékelés, felfogás, megfigyelés
guarantee
szavatol, jótáll, garanciát vállal, garantál
disaster
katasztrófa, szerencsétlenség
darkness
sötétség, homály
bid
(ár)ajánlat, ráígérés (árverésen)
sake
vki vagy vmi haszna, előnye; vmi (végzésének a) célja
organize
(meg)szervez
tourist
természetjáró, turista, országjáró
policeman
rendőr
castle
vár (épület)
figure
fontos szerepet játszik; azt hiszi, bár nem biztos benne
demonstration
egy esemény, ami bizonyít egy tényt; tömeges tiltakozó akció; annak a bemutatása, hogy miként működik valami; vmilyen érzelem kinyilvánítása
anger
harag
briefly
röviden
presumably
feltételezhetően, alighanem
clock
óra
hero
hős
expose
láthatóvá tesz; kitesz vmi káros hatásának; felfed (a nyilvánosság elé tár); exponál
custom
szokás (népé, nem egyetlen emberé)
maximum
legnagyobb, legtöbb, legmagasabb, maximális, maximum-, csúcs-
earnings
kereset, jövedelem; cég haszna, profitja
priest
pap, lelkész
resign
lemond, leköszön (tisztségről, állásról), beadja, benyújtja lemondását
widespread
széles körben elterjedt; messze ható
comprise
magában foglal, tartalmaz
chamber
kamra, kamara, ülésterem, tárgyalóterem
acquisition
(meg)szerzés, vagyongyűjtés; a megszerzett vagyon (pl. felvásárolt cég)
involved
vmiben résztvevő, részt vállaló; bonyolult és alig érthető; érzelmileg vagy szexuálisan kötődő; vmivel járó, vagy annak hatásaként jelentkező;
confident
magabiztos, önbizalommal teli
circuit
rendszeres körutak során meglátogatott helyek összessége; kör alakú versenypálya; áramkör
radical
megszokottól teljesen eltérő, újszerű; rendkívül nagy; radikális; alapvető
detect
tudományosan igazolja vmi jelenlétét; észrevesz vmit (amit nem egyszerű)
stupid
ostoba, buta, hülye
grand
remek; nagy; nagyon fontos
consumption
fogyasztás
hold
hatalom, befolyás; csomagtér; támasz
zone
övezet, zóna
mean
kicsinyes, zsugori
altogether
teljesen, egészen, összesen
rush
siet, rohan
numerous
számos, nagyszámú, sok
sink, sank, sunk
elsüllyeszt (hajót) (3 igeidő)
surgery
sebészeti beavatkozás; műtő; rendelő; rendelési idő
everywhere
mindenütt, mindenhol, mindenüvé, mindenhova
inevitable
elkerülhetetlen, kikerülhetetlen, biztosan bekövetkező
classical
klasszikus, antik, ókori
transform
átalakít
respectively
minden egyes személyre vagy dologra külön-külön igaz egy a felsorolt állítások közül, mégpedig éppen abban a sorrendben, ahogyan eredetileg említettük őket
bell
harang
distinct
jól elkülöníthető; jól érzékelhető; nyilvánvaló
announcement
(be)jelentés, értesítés
draft
vázlat; váltó (bankok között használt hivatalos dokumentum); sorozás (hadseregbe)