Level 42 Level 44
Level 43

2521-2580 [60] + audio


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
live
élő; áram alatt levő (készülék); éles (lövedék); érdeklődést kiváltó (téma)
burden
teher, súly, rakomány, megterhelés
tackle
megpróbál felszámolni (társadalmi méretű problémát); megpróbál leszerelni (ellenfél csapatába tartozó játékost); leránt a földre; magyarázatot követelve kérdez; szembeszáll
historian
történész, történetíró
bury
eltemet
stomach
gyomor, has
percentage
százalék(arány), arány
evaluation
(ki)értékelés
outline
(fel)vázol, körvonalaz
talent
adottság, érzék
lend, lent, lent
kölcsönöz, kölcsönad (3 igeidő)
silver
ezüst
fun
mulatság, szórakozás, móka, hecc
democrat
demokrata
fortune
szerencse, véletlen
storage
(el)raktározás, tárolás
reserve
tartalék(készlet)
interval
események közötti idő; szünet (felvonások közötti, vagy koncerten); időköz
dimension
kiterjedés, méret, dimenzió
honest
becsületes, tisztességes
awful
rettenetes, szörnyű, borzalmas, rémes
manufacture
gyárt, előállít, készít, termel
confusion
zavarodottság érzése; zűrzavar; összetévesztés
pink
rózsaszín(ű)
impressive
mély benyomást keltő, lenyűgöző
satisfaction
megelégedettség érzése; kielégítése vmilyen igénynek; megfelelés (jogilag)
visible
látható
vessel
nagyméretű hajó; ér vagy edény élő szervezetben); tál, üst
stand
álláspont, hozzáállás; kiállás vki, vmi ellen; stand; állvány; lelátó; tanúk padja
curve
hajlás, hajlat, ív, görbület
pot
fazék, korsó, bödön, virágcserép
replacement
csereáru; helyettesítő (tanár), tartalék (játékos); kicserélés
accurate
pontos, szabatos, helyes, gondos, alapos
mortgage
jelzálog, teher (ingatlanon)
salary
fizetés
impress
nagy benyomást gyakorol; rányom, rábélyegez vmire
constitutional
alkotmányos
emphasize
(ki)hangsúlyoz, nyomatékosít, kiemel
developing
fejlődő, fejlődésben levő
proof
bizonyíték
furthermore
azonkívül, továbbá, ráadásul
dish
lapos tál(ca); egytálétel; mosatlan edény; műholdvevő (tányér-)antenna
considerably
jelentékeny mértékben, számottevően
distant
távoli, messzi, messze, távol eső
lower
csökkent; leereszt vmit vhova; lehajtja (fejét), lesüti (szemét); lehalkítja (hangját)
favourite
kedvenc, legkedvesebb, legkedveltebb
tear, tore, torn
(el)szakít, szétszakít, elszaggat, megszaggat (3 igeidő); könny(csepp)
fixed
mozdulatlan, rögzített, szilárd, fix
luck
szerencse, véletlen
precise
pontos, szabatos, világos
determination
eltökéltség; meghatározás, megállapítás
bite, bit, bitten
harap; megharap (állat), megmar (kígyó), megcsíp (rovar); ráharap (hal csalira); kellemetlen hatást okoz (3 igeidő)
consultation
egyeztetés; egyeztető tárgyalás, konzultáció; tanácskérés (orvostól, ügyvédtől); utánanézés vminek
residential
lakó-, tartózkodó, tartózkodási
capture
foglyul ejt, elkap; erővel elvesz; megszerez; hűen bemutat; kép- vagy filmfelvételt készít
ultimately
végül (is), végtére, utoljára (is)
cheque
csekk, bankutalvány
economics
közgazdaságtan, közgazdaságtudomány
sustain
megfelelő körülményeket biztosít vmi létezéséhez; (életben) tart, fenntart; erőt, reményt, energiát ad; elszenved vmit
secondly
másodszor, másodsorban