Level 43 Level 45
Level 44

2581-2640 [60] + audio


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
silly
ostoba, buta
merchant
nagykereskedő
lecture
előadás
musical
zenés színdarab
leisure
szabad-, pihenő-, ráérő idő
cheese
sajt
participate
részt vesz, részes vmiben, közreműködik, része van
fabric
szövet, (szövet)anyag, kelme, textil
distribute
kioszt, szétoszt, feloszt, osztogat)
lover
szerelmes, udvarló
childhood
gyermekkor
cool
hűvös, friss
ban
(meg)tilt, betilt (vmit)
supposed
feltételezett, állítólagos, látszólagos
mouse
egér
strain
(túl)feszítés, (túlzott) megterhelés
specialist
szakember, specialista
consult
kikéri vkinek a véleményét; utánanéz vminek vmiben
minimum
legalacsonyabb; minimum
approximately
hozzávetőleg(esen), nagyjából, körülbelül
participant
résztvevő
monetary
pénzügyi, valutaügyi
confuse
összetéveszt; összezavar
dare
mer, merészel, bátorkodik, veszi magának a bátorságot
movie
(mozi)film
seed
mag
cease
abbahagy, befejez, beszüntet, megszüntet
journal
napló; szakmai folyóirat
shopping
bevásárlás
equivalent
vminek a megfelelője; egyenérték
palace
palota
exceed
felülmúl, meghalad; nagyobb vagy több, mint; túlszárnyal
isolated
(el)szigetelt
poetry
költészet
perceive
észlel, észrevesz, érzékel
strengthen
megerősít, biztosít, alátámaszt
snap
eltör(ik), elszakad (hirtelen és nagy zajjal); mozgásba hoz (úgy, hogy az zajt csinál); odakap (állat megpróbál megharapni vagy meg is harap); kiborul (vki); mérgesen kifakad; csettint (ujjával)
readily
azonnal, rögtön
spite
rosszakarat, rosszindulat
conviction
büntető ítélet, elítélés
corridor
(átjáró)folyosó
ward
kórterem, (kórházi) osztály
profile
arcél, profil, oldalnézet
fat
kövér, hájas, elhízott, testes
comfort
vigasz, vigasztalás
bathroom
fürdőszoba
shell
héj (kagylóé, osztrigáé), ház (csigáé), teknő (teknősbékáé), páncél (ráké)
reward
jutalom, ellenszolgáltatás
deliberately
szándékosan, tudatosan, előre megfontoltan, szánt szándékkal, akarattal
automatically
gépiesen (nem átgondolva a dolgot); automatikusan (jár vkinek vmi); önműködően
vegetable
zöldség
imagination
képzelet
junior
viszonylag alacsonyabb beosztású; fiatalabbaknak szánt, vagy a részvételükkel zajló
unemployed
állástalan, munkanélküli
mystery
rejtély, rejtelem
pose
okoz, előidéz (vmi rosszat); vkit vmi elé állít (amit meg kell oldani); pózol; feltesz (kérdést)
violent
erőszakos; pusztító erejű; fájdalmas és kontrollálhatatlan; a szemet bántó (szín)
unity
összefogás; az az állapot, hogy egységes egészet alkot; az egybetartozás érzése
airport
repülőtér, légikikötő
upset, upset, upset
felzaklat; tönkre tesz; feldönt, fellök (vmit, amiben folyadék van); keresztülhúzza vki számításait (3 igeidő)