Level 4 Level 6
Level 5

241-300 [60] + audio


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
yet
még (még nem), már (megtörtént már?)
perhaps
talán
meet, met, met
találkozik; megfelel (3 igeidő)
level
szint
until
(a)míg nem ...
though
(ám)bár, habár, noha, annak ellenér, hogy; jóllehet
policy
irányelv, szabály, politika
include
tartalmaz; bevesz (vkit egy csoportba) [ige]
believe
hisz, elhisz
council
tanács (mint testület)
already
már
possible
lehetséges
nothing
semmi
line
vonal; hajó, metró, repülőgép útvonal
allow
megenged vkinek vmit
effect
hatás
big
nagy
lead, led, led
vezet, irányít; elől jár; vmi vhova vezet (3 igeidő); ólom; golyóstoll hegye; legfontosabb, legjelentősebb; legsikeresebb
stand, stood, stood
áll (3 igeidő)
idea
elképzelés, gondolat, ötlet
study
tanulmány, dolgozószoba
lot
sok, sokaság
live
él; lakik
job
foglalkozás; elvégzendő v. elvégzett feladat
since
amióta; azóta, hogy; amióta csak
name
név
result
eredmény; ered vmiből; eredményez vmit
body
test; testület
happen
történik
friend
barát
least
legkevésbé
almost
majdnem
carry
szállít, cipel
authority
hatóság; tekintély; fennhatóság
early
korán; korai
view
nézet; tekint vmit vhogyan; (meg)néz vmit vhonnan
himself
(ön)maga, saját maga (férfi)
public
nyilvános(ság), közönség, mindenki számára hozzáférhető, mindenki által igénybe vehető
together
együtt, közösen
talk
beszél; beszélgetést folytat vkivel
report
jelentés; jelentést ad; újságcikk, tv v. rádió riport
bit
egy kicsi; egy kis darabja vminek
face
arc; szembenéz
sit, sat, sat
ül; leültet vkit vhova (3 igeidő)
market
piac; piacra dob; piacon, vásáron elad, értékesít
appear
megjelenik vhol; vmilyennek tűnik
continue
folytat; folyik tovább
able
képes; jó képességű
political
politikai
later
késöbb
hour
óra (60 perc)
law
jog, törvény
door
ajtó
rate
arányszám; díjszabás; vminek az üteme, sebessége
court
bíróság; udvar; pálya (tenisz, fallabda, kézilabda, kosárlabda, tollas)
office
iroda
let, let, let
engedi, hogy vmi megtörténjen vagy hogy vki megtegyen vmit (3 igeidő)
war
háború
produce
előállít, termel, elér (eredményt, sikert)
reason
ok, indok