Level 5 Level 7
Level 6

301-360 [60] + audio


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
less
kevesebb, kevésbé ... (melléknevek v. határozószók előtt)
minister
miniszter, lekész
subject
téma, tárgy, alany
person
személy
term
időszak; szabály
particular
egy bizonyos ... (dolog, személy); különös ... (figyelem, hangsúly, fontosság)
full
teli; teljes
involve
magába foglal; belevon vkit vmibe; erősen kihat vmi vkire
sort
fajta
require
megkövetel, előír
suggest
javasol, sugall
far
messze, messzi, távol
towards
felé, irányába(n)
anything
akármi, bármi (állító mondatban), valami (kérdő mondatban), semmi (tagadó mondatban)
period
időszak, időtartam; mondatvégén a pont mint írásjel
consider
átgondol, mérlegel; vélekedik; tart vkit v. vmit vmilyennek
read, read, read
olvas; az alábbi szavakat tartalmazza (egy rövid felirat, levél) (3 igeidő)
society
társadalom, szakmai alapokon szerveződő társaság
process
eljárás
mother
anya
offer
kínál, felajánl; ajánlat, kínálat
late
késő, késői; későn
voice
emberi hang
once
egyszer (régen); egyetlen alkalommal; mihely(s)t, amint
police
rendőrség (mint szervezet)
kind
fajta; kedves
lose, lost, lost
elhagy, elveszít (3 igeidő)
add
hozzáad vmihez vmit; összead (számokat); hozzáfűz (szóban)
probably
talán
expect
elvár vmit
ever
valaha
available
elérhető
no
nem (válaszban)
price
ár (vminek az ára)
little
kicsi; kevés
action
cselekvés, intézkedés
issue
példány (pl.: újság egyik száma); kibocsát (hivatalosan valamilyen kiadványt); ügy (amiről beszélnek)
remember
emlékszik
position
rang, beosztás, álláspont
low
alacsony(an lévő)
matter
dolog, ügy; számít, fontossággal bír vmi
community
közösség
remain
marad vmilyen állapotban; megmarad vmi
figure
szám (pl. 1); illuszráció, rajz, ábra (szakkönyvben)
type
típus
research
kutatás
actually
tulajdonképpen
education
oktatás
fall, fell, fallen
esik, hullik (3 igeidő)
speak, spoke, spoken
beszél (3 igeidő)
few
kevés, csekély számú, nem sok
today
ma
enough
elég (mindig a főnevek elött áll - "... money"/elég pénz, de mindig a melléknevek és határozószók mögött áll - "big ..."/elég nagy, "slowly ..."/elég lassan)
buy, bought, bought
vásárol, vesz (3 igeidő)
open
nyit, kinyit, nyílik; nyitva van, nyitott
programme
program
bad
rossz
minute
perc
moment
pillanat
girl
lány