Level 6 Level 8
Level 7

361-420 [60] + audio


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
center
központ
age
kor
stop
megállít, megáll; megálló; leállás, szünet
control
vezérlés, kontroll(ál), irányít(ás), ellenőrzés alatt tart
value
érték
send, sent, sent
küld (3 igeidő)
health
egészség
decide
dönt, dönteni
main
fő(bb)
win, won, won
nyer, győz (3 igeidő)
understand, understood, understood
ért, megért (3 igeidő)
decision
döntés, határozat, elhatározás
develop
fejlődik, fejleszt
class
osztály
industry
ipar
receive
kap; fogad; vesz (adást)
back
hát (testrész); vmi hátulja
several
jónéhány, jópár, számos (több mint 2-3, de nem sok)
return
visszatér, visszaad; visszajön; visszaküld
build, built, built
épít (3 igeidő)
spend, spent, spent
költ (pénzt); tölt (időt) (3 igeidő)
force
erő (fizikai erő, erőszak); erőteljes hatás, vminek v. vkinek az ereje (pl. személyiségé); egy csopor, amelyik katonai v. rendőri munkát lát el
condition
állapot; feltétel
itself
(az a dolog) maga
paper
papír
themselves
(ők) maguk, saját maguk
major
nagyobb, fontosabb
describe
leírni (részletesen leírja, hogy vki v. vmi milyen); jellemezni; bemutatni
agree
egyetért; beleegyezik; megegyezik vmi vmivel
economic
gazdasági
increase
emelkedik (ár, vérnyomás); emelkedés, növekedés
upon
-on, -en, -ön; -ra, -re; rögtön ... után
learn, learnt, learnt
tanul
general
általános; tábornok
century
évszázad
therefore
ez okból kifolyólag, ezért
father
apa; atya
section
rész, részleg
patient
beteg (főnév)
around
körül, minden oldalon
activity
tevékenység
road
út
table
asztal, táblázat
including
beleértve [elöljárószó]
church
templom;egyház (különböző vallási közösségek hivatalos elnevezése)
reach
elér vmit
real
valódi, igaz
lie
hazudik
lie, lay, lain
fekszik, lefekszik (3 igeidő)
mind
lélek, elme; vki gondolatai
likely
valószínű
soon
hamarosan, nemsokára
among
között, közé (több dolog)
act
cselekedet; felvonás; vmilyen számú törvény; cselekszik; eljátszik
team
csapat
sense
érzék
experience
tapasztalat (csak egyes számban); élmény; (meg)tapasztal
staff
(egy db) munkatárs; (a teljes) személyzet
death
halál
certain
biztos