Level 7 Level 9
Level 8

421-480 [60] + audio


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
student
tanuló, hallgató
half
fél, fele
language
nyelv (amit beszélünk)
walk
sétál, sétáltat; séta; sétány
die
meghal, haldoklik
special
különleges
difficult
nehéz (feladat)
international
nemzetközi
particularly
különösen
department
(ügy)osztály
management
menedzsment, egy cég v, szervezet vezetősége
morning
reggel
draw, drew, drawn
rajzol, húz (vonalat, fiókot) (3 igeidő)
hope
remél; remény(ség)
across
át, keresztül, keresztbe(n), vmi másik oldalán, vmin túl
plan
terv; tervez
product
termék
city
nagyváros, város
early
korán; korai
committee
bizottság
ground
föld, talaj
letter
levél, betű
create
alkot, megcsinál, készít
evidence
bizonyíték
foot
láb, lábfej, (hosszmérték kb. 30cm)
clear
tiszta (könnyen átlátható, érthető, akadályoktól mentes); eltakarít vmit vhonnan; kitisztul (az idő vagy az ég); bebizonyítja, hogy vki ártatlan
boy
fiú
game
játék
food
étel
role
szerep
practice
gyakorlat, gyakorlás
bank
bank; folyó partja
else
(vki vagy vmi) más
support
támogat, támogatás
sell, sold, sold
elad (3 igeidő)
building
épület
range
terület, tartomány (amely számokkal, értékekkel jellemezhető); bizonyos értékek között; szabadon mozog; elrendez tárgyakat vhol; felsorakozik vki mellett vagy ellen
behind
mögött, mögé; hátul, hátra
sure
biztos; bizonyos
pass
átmegy (vizsgán); elhalad (vki v. vmi. mellett)
black
fekete
stage
egy bizonyos időpont egy eljárás v. eseménysor közben; szint; színpad
meeting
találkozó, értekezlet
sometimes
néha
thus
ebből kifolyólag, így
accept
elfogad
town
város
art
művészet
further
további
club
klub
cause
ok; okoz, előidéz
trade
kereskedelem; kereskedik; felcserél
arm
kar; (csak többesszámú alakjában) katonai felszerelés, fegyverek
watch
folyamatosan néz, (meg)figyel (perceken, órákon át); (kar)óra, zsebóra
history
történelem
white
fehér
parent
szülő
situation
helyzet, szituáció
land
nagyobb földterület
whose
ki(k)é?, ki(k)nek a(z)...