Level 8 Level 10
Level 9

481-540 [60] + audio


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ago
ezelőtt (a mostani pillanatot ... idővel megelőzően)
teacher
tanár
record
megőrzött infó; rögzít, felvesz (információt); a legjobb elért eredmény; bakelitlemez
manager
menedzser, egy cég tevékenységeit/tevékenységét megszervező és irányító személy
relation
kapcsolat (pl.: országok közötti, két jelenség közötti); családtag
common
közönséges, általános, gyakori
strong
erős
whole
egész, teljes
field
terület, mező
free
szabad, ingyenes; szabaddá tesz, kiszabadít; megszabadít vmitől; hozzáférhetővé tesz
break, broke, broken
törik, eltör (3 igeidő); rövidebb-hosszabb szünet
yesterday
tegnap
window
ablak
account
számla, internet-előfizetés, beszámoló
explain
magyaráz
stay
tartózkodik, marad (vmely helyen)
wait
vár, várni
usually
általában
difference
különbség
material
anyag
air
levegő
wife
feleség
cover
befed, betakar, lefed, letakar; foglalkozik egy témával
apply
alkalmaz (pl.: vki egy bizonyos elvet, módszert), folyamodik vmiért, kérelmez (vki vmit); jelentkezik (iskolába, munkahelyre)
project
projekt; előre megtervez; túlnyúlik (térben); kivetít; kirepít; vmilyen képet alakít ki vkiben
raise
emel(kedik)
sale
eladás
relationship
kapcsolat (emberi)
indeed
persze, valóban
light
fény; megvilágít; meggyújt; világos; könnyű; enyhébb hatású
claim
állít, követel; állítás; igény, követelés
base
alap, alapoz; bázis
care
törődés; gondoskodik vkiről; törődik, foglalkozik vkivel, vmivel
someone
valaki
everything
minden
certainly
biztosan, természetesen
rule
szabály
cut, cut, cut
vág (3 igeidő)
grow, grew, grown
nő, növekszik; termel, termeszt, felnevel (3 igeidő)
similar
hasonló
story
történet
quality
minőség
tax
adó
worker
munkás
nature
természet; természete vkinek
structure
szerkezet
data
adat(ok)
necessary
szükséges
pound
font (pénznem); kb. 0.45kg (súlymérték)
method
módszer
unit
egység
board
testület; fedélzet; tábla
central
központi
true
igaz
bed
ágy
well
nos, tehát, lássuk csak, hadd halljam!
union
unió
simply
egyszerüen
movement
mozgalom; mozgás (egy adott irányba)
contain
tartalmaz