Level 2 Level 4
Level 3

RHO 3


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
keep (on) doing sth
bir şey yapmaya devam etmek (Keep walking until you come...)
get rid of
(istenmeyen bir şeyi/birini) (başından) atmak, def etmek; ondan kurtulmak
prevalent
adj. yaygın olmak, sık görülmek (*to be - among* *to be - in a place*)
prevalence
n. yaygın olma, sık görülme (*the - of* smoking among teenagers)
familiar
adj. 1. tanıdık, aşina olunan 2. (bir şeyi) iyi bilen (*to be - with sth*)
familiarity
n. bir şeyi iyi bilme (* - with sth*)(Her - with computers is very impressive.)
familiarize
v. bir konuda bilgilendirmek (*to - sb with sth* *to - yourself with sth*)
subject
v. maruz bırakmak (*to - sb/sth to sth*) (He -ed her to physical abuse.)
be subjected to
-e maruz kalmak (The city was subjected to heavy bombing.)
likelihood
n. olasılık, bir şeyin olma ihtimali (... reduce *the - of* serious injury...)
likely
adj. olası, muhtemel (*to be - to do sth* *- that S+V*)
recommend
v. tavsiye etmek(* to - doing sth* *to - that S+V*) (I - that you...)
recommendation
n. tavsiye (*to make a - *)
relieve
v. (ağrı, acı, stress vs.) azaltmak; yok etmek (Try doing sports to - stress.)
relief
n. rahatlama; (ağrı, acı, stres) azalması veya yol olması (stress - )
remind
v. hatırlatmak (*to - sb of/about sth*) (*to - sb that *) (*to - sb to do sth*)
susceptible
adj. (hastalıklara vs.) açık, çabuk etkilenen/zarar gören (*to be - to*)
susceptibility
n. çabuk etkilenme veya zarar görme, zararlara açık olma durumu