17 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ھُمَزَةٌ =ھَماَّزٌ
çok ayıplayan, çok çekiştiren (arkadan çekiştiren)
لَمَزَ یَلْمُزُ لَمْزاً
ayıplamak, çekiştirmek, kusur aramak
لُمَزَةٌ
tahkirde bulunan, çok kusur arayan, çok ayıplayan, insanın yüzüne karşı çok çekiştiren
أَخْلَدَ یُخْلِدُ إِخْلاَداً
bekasını devam ettirmek, kalıcı kılmak, ebedi yaşatmak
یُنْبَذَنَّ
atılır
نَبَذَ یَنْبِذُ نَبْذاً
atmak, hiçe saymak, ihmal etmek
حَطَمَ یَحْطِمُ حَطْماً
kırmak, ufaltmak, ezmek, çiğnemek
اَلْحُطَمَةُ
çok kıran, ufaltan, kendisini yalanlayanları çokca ezdiği içine döktüğü için cehenneme ıtlak edilmiştir.
مُوقَدٌ ث مُوقَدَةٌ
(ism-i mef’ûl) yakılmış, tutuşturulmuş
أَوْقَدَ یُوقِدُ إِیقاَداً
yakmak, tutuşturmak
فُؤاَدُ ج أَفْئِدَةٌ
kalp, gönül
إِطَّلَعَ یَطَّلِعُ إِطِّلاَعاً
çıkmak, çıkıp bakmak, muttali olmak
اَلْعِماَدُ ج عَمَدٌ
direk, bina
مُؤْصَدَةٌ
(ism-i mef’ûl) kapatılmış, örtülmüş
أَمَدَّ یُمِدُّ
desteklemek, uzatmak
مَدَّ یَمُدُّ مَدأً
uzatmak, yaymak
مُمَدَّدٌ
(ism-i mef’ûl) upuzun, uzatılmış