16 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
glàndula endocrina
glàndula que fabrica una hormona
glàndula
Òrgan que fabrica una substància
glàndula exocrina
glàndula que fabrica una substància que no va a la sang
hormona
Substància fabricada per una glàndula endocrina i que controla l'activitat d'altres cèl·lules
cèl·lula diana
cèl·lula que reacciona quan rep una hormona
hipòfisi
glàndula que es troba al cap i fabrica hormones com la FSH, la vasopressina o l'oxitocina
vasopressina
hormona responsable d'augmentar la pressió sanguínia
hipotàlem
òrgan del cervell que controla la hipòfisi
tiroxina
hormona que fa que es cremin greixos i sucres per obtenir energia
calcitonina
hormona que fixa el calci als ossos
goll
malaltia que consisteix en la inflamació de la tiroide, causada per la manca de iode en la dieta
adrenalina
hormona que prepara el cos per a situacions de perill i activitat física intensa
cortisol
hormona alliberada per l'estrés, que fa augmentar el sucre a la sang, a costa de proteïnes i greixos
glucagó
hormona secretada pel pàncreas, que converteix el glucogen del fetge en glucosa, augmentat la glucèmia
insulina
hormona secretada pel pàncreas, que fa passar la glucosa de la sang a les cèl·lules, disminuint la glucèmia
diabetis
malaltia causada perquè el pàncrees no fabrica prou insulina