Level 2
Level 1

ТРИКУТНИКИ


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Будь-яка сторона трикутника менша від
суми двох його інших сторін і більша за їх різницю
Зовнішній кут трикутника дорівнює сумі
двох кутів трикутника , не суміжного з ним
Перетини медіан
Центр мас
Медіани точкою перетину
Діляться у відношенні 2 : 1, починаючи від вершини трикутника
Формула Висоти (H(a))
(H(a))=csinB
Формула Висоти (H(a))
(H(a))=2S/a
Бісектриса поділяє протилежну сторону на
відрізки, пропорційні до прилеглих сторін
У нерівнобедреному трик. бісектриса
лежить між мідіаною і висотою вершини
Перетини Висот
Ортоцентр
Перетини бісектрис
Інцетнтр, центр вписаного
Перетини серединних перпендикулярів
Центр описаного
Середня лінія трикутника паралельна
до однієї з його сторін і = її половині
Середня лінія ділить
трикутник на 4 рівні трикутники
Трикутники подібні: Якщо два кути відповідно
дорівнюють двом кутам іншого трикутника
Трикутники подібні: Якщо дві сторони відповідно
пропорційні трьом сторонам іншого трикутника
Відношення Р подібних трикутників
дорівнює відношеню відповідних сторін
Відношення лінійних елементів подібних трикутникі
дорівнює кофієцієнту подібності
Теорема SIN:
A/sinA=B/sinB=C/sinY=2R
Теорема COS:
b2=a2=c2
S Довільного=
1/2ah
S Довільного=
1/2acSINb
S Довільного=
abc/4R
S Довільного=
pr
R Довільного=
abc/4S
r Довільного=
2S/a+b+c
Катет прямокутного трикутника, який лежить проти кута 30* дорівнює
половині гіпотенузи
Центр кола, описаного навколо прямокутного трикутника
є серединою гіпотенузи
R Прямокутного=
1/2c
R Прямокутного=
Mc
r Прямокутного=
a+b-c/2
r Прямокутного=
ab/a+b+c
S Прямокутного=
1/2ab
S Прямокутного=
1/2ch
S Прямокутного=
1/2a2tgB
S Прямокутного=
1/2b2tgA
Зовнішній кут при вершині рівнобедреного трикутника
удвічі більший за кут при основі
hа Рівнобедреного=
hb=2S/a
hc Рівнобедреного=
Mc=Lc
а Пямокутного-Рівнобедреного=
b=c.|2/2
S Пямокутного-Рівнобедреного=
A2/2=c2/4