Level 2 Level 4
Level 3

вървя


5 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
върви на добре
развива се, напредва
вървя по свой път
самостоятелен съм
вървя по ръба / острието на бръснача
рискувам
вървя през просото
не спазвам реда
върви ми
имам късмет