Level 5 Level 7
Level 6

влизам/излизам


6 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
влизам/излизам в играта
участвам / оттеглям се
влизам в историята
ставам известен
влиза в работа
може да се използува
влизам в / излизам от правия път / релси
(не) действам според правилата
влиза през едното ухо, от другото излиза
бързо забравям, не внимавам
излизам от кожата си
ядосвам се