241 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Cardiology
Kalp ve damar hastalıkları
İnternal diseases
Dahiliye (İç hastalıkları)
Pediatrics
Çocuk hastalıkları
Dermatology
Deri hastalıkları
Psychiatry
Ruh sağlığı hastalıkları
General practitioner
Pratisyen hekim
Urology
Üroloji
Dentistry
Diş hekimliği
Endocrinology
Hormon bozukluğu hastalıkları
Hematology (blood disorders)
Kan hastalıkları
Nephrology
Böbrek hastalıkları
Gynaecology
Kadın hast. ve doğum
Gastroenterology
Sindirim sistemi hastalıkları
Neurology
Beyin ve sinir hastalıkları
General surgery
Genel cerrahi
Neonatology (newborn)
Neonatoloji (yenidoğan)
Thoracic surgery
Göğüs cerrahisi
Orthopedics and traumatology
Ortopedi ve travmatoloji
Ophthalmology
Göz hastalıkları
Public Health
Halk sağlığı
Pathology
Hastalık bilimi
Cardiovascular surgery
Kalp damar cerrahisi
Otorhinolaryngology
Kulak-burun-boğaz
Oncology
Kanser bilimi
Pharmacology
İlaç bilimi
Sports medicine
Spor hekimliği
İnfectious diseases
Enfeksiyon hastalıkları
Pediatric surgery department
Çocuk cerrahisi
Pharmacist
Eczacı
Midwife
Ebe
Nurse
Hemşire
Nutritionist and dietitian
Beslenme ve diyet uzmanı
Physiotherapist
Fizik tedavi uzmanı
Audiologist
İşitme ve denge bozuklukları uzmanı
Surgical technician
Ameliyathane teknisyeni
Surgical nurse
Ameliyathane hemşiresi
Matron, Head nurse
Baş hemşire
Geriatrics
Yaşlı bakım hemşireliği
Lab technician
Laboratuvar teknisyeni
Anesthesia technician
Aneztezi teknisyeni
Emergency medical technician
Acil tıp teknisyeni
İmmune system
Bağışıklık sistemi
Artery
Atar damar
Big toe
Ayak başparmağı
Adam's apple
Adem elması, gırtlak çıkıntısı
Head
Baş
Ankle
Ayak bileği
Mandible
Alt çene kemiği
Molar
Azıdişi
Forehead
Alın
Palm
Avuç içi
Leg
Bacak
Tonsil
Bademcik
Wrist
Bilek
Lung
Akciğer
İntestines
Bağırsaklar
Mouth
Ağız
İnstep
Ayağın üst kısmı
Glands
Bezler
Calf
Baldır
Thumb
Başparmak
Lumbar
Bel ile ilgili
Toenail
Ayak tırnağı
Foot
Ayak
Waist
Bel
White blood cells
Beyaz kan hücreleri
Brain
Beyin
Nose
Burun
Skin
Cilt
Chin, Jaw
Çene
Throat
Boğaz
Tissue
Doku
Hand
El
Palate
Damak
Cervical vertebra
Boyun omuru
Carpal
El bileği ile ilgili
Joint
Eklem
Nasal septum
Burun duvarı, burun direği
Vein, vessel
Damar
Filling
Dolgu
Knee
Diz
Kidney
Böbrek
Nostril
Burun deliği
Tongue
Dil
Lip
Dudak
Urinary system
Boşaltım sistemi
Neck
Boyun
Spleen
Dalak
Adrenal gland
Böbreküstü bezi
Elbow
Dirsek
Gums
Diş etleri
Tooth
Diş
Patella, Kneecap
Diz kapağı
Pupil
Göz Bebeği
Fibula
Arka kaval kemiği
Urinary bladder
İdrar torbası
Eyelid
Gözkapağı
Skeleton
İskelet
Pituitary
Hipofiz
Ribcage, Thorax
Göğüs kafesi
Pore
Gözenek
Chest
Göğüs
Cell
Hücre
Scalp
Kafa derisi
Ureter
İdrar yolu
Larynx
Gırtlak
Skull
Kafatası
Heart
Kalp
İndex finger, forefinger
İşaret parmağı
Circulatory system
Kan dolaşım sistemi
Large intestine
Kalın bağırsak
Buttocks
Kalça, kaba et
Belly button
Göbek deliği
Small intestine
İnce bağırsak
Voluntary muscle
İstemli kas
Hip
Kalça
Belly
Göbek
Eye
Göz
İnvoluntary muscle
İstemsiz kas
Abdomen
Karın
Blood
Kan
Eyebrow
Kaş
Tibia
Ön kaval kemiği
Bone
Kemik
Muscle
Kas
Eyelash
Kirpik
Humerus
Kol kemiği
Groin
Kasık
Adenoids
Lenf bezleri
Capillary
Kılcal
Arm
Kol
Liver
Karaciğer
Pelvis
Leğen kemiği
Forearm
Ön kol
Breast
Meme
Clavicle, collar bone
Köprücük kemiği
Nipple
Meme ucu
Red blood cells
Kırmızı kan hücreleri
Cartilage
Kıkırdak
Ear lobe
Kulak memesi
Ear
Kulak
Coccyx
Kuyruk kemiği
Sacrum
Kuyruk sokumu
Uvula
Küçük dil
Scapula
Kürek kemiği
İnhale
Nefesi içine çekmek
Vertebra
Omur
Middle finger
Orta parmak
Phalanges
Parmak kemikleri
Heel
Topuk
Finger
Parmak
Femur
Uyluk
Spinal cord
Omurilik
Hair
Saç
Exhale
Nefes vermek
Little finger
Serçe parmak
Spine
Omurga
Nerve
Sinir
Uterus
Rahim
Esophagus
Yemek borusu
Respiratory system
Solunum sistemi
Face
Yüz
Fingernail, nail
Tırnak
Gallbladder
Safra kesesi
Ovary
Yumurtalık
Shoulder
Omuz
Upper arm
Üst kol
Back
Sırt
Fist
Yumruk
Body
Vücut
Cheek
Yanak
Digestive system
Sindirim sistemi
Pharynx
Yutak
Prepare
Hazırlamak
Meal
Yemek
Clean
Temizlemek
Appointment
Randevu
Operation
Ameliyat
Deal with
İlgilenmek
Treat
Tedavi etmek
Disease
Hastalık
Stomach
Mide
Blood vessels
Kan damarları
Carry
Taşımak
Beat
(kalp için) atmak
Billion
Milyar
Regularly
Düzenli olarak
Oxygenated
Oksijenlendirilmiş
İncrease
Artmak, arttırmak
Heart attack
Kalp krizi
Deoxygenated
Oksijeni alınmış, azalmış
Side
Taraf
Pulmonary artery, vein
Akciğer atardamarı, toplardamarı
Vena cava
Ana toplardamar
Antibody
Antikor
Septum
Bölme
Systemic circulation
Büyük kan dolaşımı
Constriction
Büzülme, daralma
Dilation
Genleşme
Venule
İnce, küçük damar
Mitral valve
Kalp kapakçığı
Systol
Kalp kasılması
Pacemaker
Kalp pili
Blood Transfusion
Kan nakli
Valve
Kapakçık
Bone marrow
Kemik iliği
Lymph
Lenf
Leukemia
Lösemi
Myocardial infarction
Miyokard enfarktüsü
Pulse rate
Nabız sayısı
Chamber
Odacık
Clot
Pıhtı
Rhythm
Ritim
Right ventricle
Sağ ventrikül
Left atrium
Sol atriyum
Sphygmomanometer
Tansiyon aleti
Blood pressure
Tansiyon
Blood platelets
Trombositler
Hemophilia
Yetersiz kan pıhtılaşması
Receive
Almak
Closed circuit
Kapalı devre
Circulate
Dolaşmak
Pump
Pompalamak
Oral cavity
Ağız boşluğu
Alveoli
Alveol
Emphysema
Anfizem
Asthma
Astım
Addiction
Bağımlılık
Throat
Boğaz
Bronchus
Bronş
Bronchitis
Bronşit
Nasal cavity
Burun boşluğu
Nose
Burun
Diaphragm
Diyafram
Air sacs
Hava kesesi
Tar
Katran
Kıllar cilia
Küçük, ince
Trachea
Nefes boşluğu
Nicotine
Nikotin
Vocal cords
Ses telleri
Pneumonia
Zatürre