Level 2 Level 4
Level 3

Et flerkulturelt samfunn


83 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
å erstatte
to replace, να αντικαταστήσω
å oppheve
repeal, να καταργηθεί, abolish
å vedta
to adopt, να υιοθετήσω
internatskole
boarding school, οικοτροφείο
en avstand
μια απόσταση, distance
undertrykkende behandlingen
repressive treatment, κατασταλτική μεταχείριση
å fornekte
ta avstand av, αποκηρύσσω, απαρνιέμαι, disown
egenart
ιδιαιτερότητα, uniqueness
å anerkjenne
(to) recognise; acknowledge, αναγνωρίζω
å henvende seg
to address, απευθύνομαι
offentlige instanser
δημόσιοι οργανισμοί
beslutende makt
decision power, εξουσία λήψης αποφάσεων
urfolk
ιθαγενής πληθυσμός
levemåte
τρόπος ζωής
i slekt
σε συγγένια
verdifull
valuable, πολίτιμη
å temme
δαμάζω
å utgjøre
διαμορφώνω, ανέρχομαι, αποτελώ
å finne seg til rette
να βρουν το σωστό δρόμο
å innrømme
to admit, παραδέχομαι
samme rett
ίδιο δικαίωμα
middelalderen
o μεσαίαωνας
å trekke seg tilbake
υποχωρώ, retreat
utsette noen for noe
plage noen, ramme noen, εκθέτω κάποιον σε κάτι
bli utsatt for noe
rammes, εκτίθεμαι σε κάτι, exposed
føre til
resultere i, to lead to, έχει ως αποτέλεσμα, οδηγεί σε κάτι
i retning av
towards, προς την κατεύθυνση
å angå
to concern, αφορώ
en handel
εμπόριο, kjøp og salg
å fortrenge
εκτοπίζω, αντικαθιστώ, displace, substitute
en gruvedrift
μία εταιρεία εξόρυξης μετάλλων
et meieri
ένα γαλακτοκομείο
en arbeidsstokk
ένα εργατικό δυναμικό
å strømme til
εισρέω
helt eller delvis
πληρως ή μερικώς
tilknytning
association, connection, δεσμός
en brygge
μια προβλήτα, αποβάθρα
innflytelse
influence, επιρροή
å være fredet
να προστατεύομαι ( διατηρητέα κτήρια)
å inngå en avtale
bli enige, συμφωνώ
en adgang
mulighet, tillatelse, μία δυνατότητα, μία άδεια
å innvilge
να χορηγησω
lykkes
få godt resultat, επιτεύχθει
å skaffe hjelp til alle
to get help to all, να παρέχει βοήθεια σε όλους
å bli innvilget asyl
be granted asylum, να χορηγηθούν άσυλο
en motstand mot
resistant, protest, μια αντίσταση προς
på flukt
on the run, σε φυγή
godkjent opphold
άδεια παραμονής
forfølgelse
chase, pursuit, persecution, καταδίωξη
politisk oppfatning
πολιτικές αντιλήψεις
å gå glipp av
miste, to miss, να χάσω
en innsikt
forståelse, en insight, μια διορατικότητα
slående
striking, overraskende, εκπληκτικό
fullverdi
helt godt, πλήρη αξία
å betrakte
to consider, θεωρώ, se på
å utforske
to explore, εξερευνώ, undersøke
å sikte til
tenke på, επιδιώκω, aim for
snever
narrow, trang, στενομυαλος
fundert på
bygd på, θεμελιώθηκε, founded
en avholdsmann
en som ikke drikke alkohol
forenlig
mulig å kombinere, compatible, συμβατός
forenlighet
compatibility, συμβατότητα
å inkorporere
ενσωματώνω
innerste tanker
ενδόμυχες σκέψεις
betydelig
substantial, considerable, significantly, sizable, αισθητά
nedtones
dims, εξασθενεί
å motta
to receive, να λαμβάνω
tore tør torde tort
to dare, τολμώ (ρήμα)
flytende
fluent, perfekt, άπταιστα
å styrke
gjøre sterkere, να ενισχύσω
få i stand
ordne, etablere, να είναι σε θέση
opptatt av
engasjert i, interessert
jeg er opptatt med mange ting
είμαι απασχολημένος με πολλά πράγματα
å oppfordre
προτρέπω, urge, to encourage, advisory way
avgjørende
decisive, crucial, ουσιώδης
en ødeleggelse
μια καταστροφή, devastation
å erkjenne
to admit, acknowledge, recognize
forlate forlot forlatt
forgive, desert, abandon, αφήνω εγκαταλειπω (ρήμα)
be ba bedt
προσεύχομαι, ζητάω (ρημα)
fryse frøs frosset
παγώνω (ρήμα)
gidde gadd giddet
bother, ενοχλώ (ρήμα)
henge hang hengt
κρεμάω (ρήμα)
å oppmuntre
εμψυχώνω, αναπτερώνω , αναθαρρύνω, cheer up