Level 4 Level 6
Level 5

Arbeidsliv


59 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
å prege
influere, påvirke, merke, χαρακτηριζεται, επηρεάζεται
å være i ferd med
holde på, να είναι κάτι σε εξέλιξη, to be in the process of
å lure på
være usikker på, αναρωτιέμαι
å unngå
to avoid, slippe å oppleve, αποφεύγω
opparbeidet
oppnådd over tid, earned, κερδισμένο (κάτι που έχει επιτευχθει με το πέρασμα του χρόνου)
å opprette en konto
to create an account
å opprettholde
beholde, maintain, διατηρώ
å spå
προβλέπω, predict
likhetstanken
ισότιμος, egalitarian
å lyse ut
avertere (en ledig stilling) δημοσιεύω
å gå ut på
dreie seg om, is about, τι περιλαμβάνει
å legge seg opp
spare,μαζεύω χρήματα, save money, gather up money
tross alt
at least, faktisk, after all, μετά από όλα
et særtrekk
ένα ειδικό χαρακτηριστικό, karakteristisk trekk
et engasjement
interesse, iver, μια δέσμευση, commitment
å få unna
to get away, gjøre ferdig, ξεφεύγω
å utføre
to perform/do, gjøre, εκτελώ
en klarering
avtale, clearance
en medarbeider
kollega, ένας συνάδελφος
dyktig
skilful, good, skilled, proficient, able, capable, flink,
en tillit
det å stole på noen, respect, μια εμπιστοσύνη
en trivsel
det å ha det bra, μια ευημερία, well-being
å ta initiativ
sette i gang, αναλαμβάνω πρωτοβουλία
en konsensus
enighet, μία συναίνεση
et tidsskrift
a magazine, ένα περιοδικό
knekke koder
σπάω κωδικες (συμπεριφορα)
å kommandere
gi ordre, δίνω εντολή
en forhandling
μια συζήτηση, μια διαπραγμάτευση
et formål
a purpose, ένας σκοπός
et gjennomslag
a breakthrough, μια σημαντική ανακάλυψη
en endring
a modification, μια αλλαγή
å reversere
αντιστρέφω, tilbakeføre
en fleksibilitet
μια ευελιξία, smidighet, oppmyking
en oppmyking
det å gjøre mindre streng, softening
en løsning
a solution, μια λύση
funksjonshemmet
ανάπηρος
å våge
tørre, ha mot til, τολμώ
du våger å si
you dare to say, τολμάς να λες
en ramme
a frame κορνίζα, avgrensning, betingelser, πλαίσιο (μεταφορικά)
en norm
regel, ένας κανόνας
å vise til
peke på, referring to, αναφέρομαι σε
å tyde på
to indicate, suggest
å melde
to report, to enroll, εγγραφομαι
skyer i horisonten
kommende problemer, "συννεφα στον ορίζοντα"
slite slet slitt
streve, har problemer, αγωνίζομαι, struggle (ρήμα)
å frykte
være redd for, to fear, φοβάμαι
å være villig til
akseptere, be willing to, ειμαι πρόθυμος
useriøs
upålitelig, ikke til p stole på, ασόβαρος
å drøfte
to discuss, συζητώ
landsomfattende
σε εθνικό επίπεδο, natiowide
tilsluttet
tilknyttet, medlem av, συνδεδεμένος, affiliated
gjelde gjaldt gjeldt
εφαρμόζω, apply (ρήμα)
et utgangspunkt
begynnelse, start, ένα σημείο εκκίνησης
ufaglært
unskilled, ανειδίκευτος
å pålegge
επιβάλλω, impose
å svekke
gjøre svakere, weaker αποδυναμωνω
å avvise
to reject, απορρίπτω
et næringsliv
samlet økonomisk, μια επιχειρηματική κοινότητα
å skryte av seg selv
to show off/brag, καυχιέμαι